Gå direkt till innehåll
Entita. Foto: Lasse Olsson
Entita. Foto: Lasse Olsson

Pressmeddelande -

Skogsägare - Hjälp talltitan och entitan, så hjälper du många andra arter!

Det pågår en biologisk utarmning av vårt skogslandskap. Skogen har under lång tid förändrats mot ökad likriktning och mindre variation. Detta påverkar fågelfaunan negativt. I en serie artiklar skall vi försöka klarlägga vad man som skogsägare kan tänka på för att motverka denna utarmning. Ofta är det inte svårare än att låt skogen till stor del utvecklas på egen hand. Det har den gjort i tusentals år och det är i den naturliga skogen som fåglar och andra djur har anpassat sig. De storskaliga förändringar som skett i skogen de sista decennierna har skapat vinnare och förlorare bland fåglarna, men även inom andra artgrupper. Vinnarna är de som kallas generalist-arter som ställer små krav på skogens kvalité, medan förlorarna är de arter som ställer stora krav på skogens kvalité. Det är specialisterna som vi behöver hjälpa för att de skall kunna finnas kvar på sikt i vårt skogslandskap.

Flerskiktad skog

Enskiktad skog

Två av de arter som tydligast visar om vi är på rätt väg mot ett hållbart skogsbruk är talltita och entita. Båda har varit vanliga arter i de svenska skogarna, men har minskat med så mycket som två tredjedelar de senaste 30 åren! Minskningen har fortsatt även under senare år och under detta år 2020 hamnade båda arterna på den nationella rödlistan. Det är en alarmerande utveckling, eftersom dessa arter är mycket goda indikatorer på ett hållbart skogsbruk med tillräcklig naturvårdshänsyn. Går det dåligt för dessa arter är det ett kvitto på att utvecklingen i skogen går åt fel håll. Vi menar att det är hög tid att vända denna utveckling! Du som är skogsägare, eller du som aktiv naturvårdare är viktiga i detta arbete!

I den första artikeln beskriver vi varför det är så viktigt för fåglar med skiktning i skogarna. Vi ger också tips hur du som skogsägare behåller och får ökad skiktning i din skog som gynnar fåglar. Fokus är på barrskogslandskapet. Artikeln finns att ladda ner här

Kontaktperson: Christer Johansson, skogsansvarig BirdLife Sveriges styrelse

christer.johansson@birdlife.se

Ämnen


BirdLife Sverige är den nationella svenska fågelföreningen. Föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. 

Det finns 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.

Som medlem i föreningen stöttar du BirdLife Sveriges verksamhet som vilar på "tre ben", fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.

Presskontakt

Stina Rigbäck

Stina Rigbäck

Presskontakt Föreningschef PR, Organisation +46 708 554757
Niklas Aronsson

Niklas Aronsson

Presskontakt Pressansvarig Fågelskydd, fågelexpertis +46 739 156 099
Daniel Bengtsson

Daniel Bengtsson

Presskontakt Fågelskyddsansvarig 070-515 45 33

En ljus framtid för fåglar och människor

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. Samtidigt använder vi det traditionella namnet Sveriges Ornitologiska Förening i mer officiella sammanhang.

BirdLife Sverige
Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106
38662 Mörbylånga
Sverige