Gå direkt till innehåll
Koltrast. Foto-P-G-Bentz
Koltrast. Foto-P-G-Bentz

Pressmeddelande -

Snart dags för Sveriges största fågelräkning

Snart dags för Sveriges största fågelräkning

”Vinterfåglar Inpå Knuten” 25 – 28 januari 2019

I slutet av nästa vecka drar den stora fågelräkningen ”Vinterfåglar Inpå Knuten” igång. Den genomförs i år för 14:e gången och handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar. De senaste åren har ca 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat sina resultat. Det stora antalet till trots, utgör dessa 20 000 bara en liten del av alla de svenska hushåll som matar fåglar varje vinter. Fågelmatning är en folkrörelse och betyder mycket även för oss själva. Fåglarna skänker liv och rörelse åt annars mörka och kanske händelselösa vinterdagar.

Alla som har fågelmatningar uppmanas nu att försöka räkna de fåglar som besöker ”de dukade borden” under sista helgen i januari. Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs. Rapporteringen görs bäst via hemsidan för eventet hemsida www.vinterfaglar.se, men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app liksom via post på ett särskilt rapportkort. Notera att rapporteringssidan på internet öppnas först när räkningen startar – 25 januari.

Räkningen inleds fredagen 25 januari och avslutas måndagen 28 januari. Under fredagen och måndagen kan även förskolor, skolor och arbetsplatser medverka.

Med ”Vinterfåglar Inpå Knuten”, som denna fågelräkning kallas, får vi in ett stort material med spridning över hela landet. Varje år presenterar vi såväl en nationell topplista som regionala listor. Med undantag för att talgoxen alltid toppar den nationella listan, varierar ordningsföljden mellan fåglarna en hel del, bl.a. på grund av väder och snöförhållanden. Men räkningen har även en mera allvarlig bakgrund. Under de 13 år som räkningen pågått har vi fått nya värdefulla kunskaper om våra vinterfåglar och hur ett förändrat klimat påverkar deras liv.

Vi räknar med att återkomma redan söndagen 27 januari med preliminära resultat från årets räkning.

På följande länk finns fria pressbilder på aktuella fåglar att hämta: http://birdlife.se/fagelintresse/vinterfaglar-inpa-knuten/fria-bilder-for-vik/

Frågor besvaras av:

Anders Wirdheim 070-513 75 76

Staffan Müller 070-322 23 45

Stina Rigbäck 070-855 47 57

Relaterade länkar

Ämnen


Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Förening bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. 

Det finns även 25 regionala föreningar kopplade till BirdLife Sverige som bedriver fågelskydd och forskning på regional nivå.

Som medlem i föreningen stöttar du BirdLifes verksamhet som vilar på "tre ben", fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse.

Presskontakt

Stina Rigbäck

Stina Rigbäck

Presskontakt Föreningschef PR, Organisation +46 708 554757
Niklas Aronsson

Niklas Aronsson

Presskontakt Pressansvarig Fågelskydd, fågelexpertis +46 739 156 099
Daniel Bengtsson

Daniel Bengtsson

Presskontakt Fågelskyddsansvarig 070-515 45 33

Relaterat innehåll

En ljus framtid för fåglar och människor

Sveriges Ornitologiska Förening är den nationella svenska fågelföreningen. Föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. I dagligt tal kallar vi oss numera BirdLife Sverige för att markera att vi är den svenska partnern del av det globala partnerskapet BirdLife International. Samtidigt använder vi det traditionella namnet Sveriges Ornitologiska Förening i mer officiella sammanhang.

BirdLife Sverige
Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106
38662 Mörbylånga
Sverige