Gå direkt till innehåll
Johan Vestberg, affärsutvecklare på BizMaker har tagit fram en enkel struktur för hur industrin kan klassificera sina restströmmar för att göra det lättare att återanvända.
Johan Vestberg, affärsutvecklare på BizMaker har tagit fram en enkel struktur för hur industrin kan klassificera sina restströmmar för att göra det lättare att återanvända.

Nyhet -

Enkel struktur förvandlar industrins restströmmar till värdefulla affärsmöjligheter

Traditionella metoder för att hantera restströmmar är ofta inte tillräckligt flexibla eller innovativa för de miljöutmaningar vi står inför. BizMaker har genom projektet Innovationskraft för grön omställning därför tagit fram en enkel struktur för att hjälpa industriföretag att identifiera och sortera värdefulla restströmmar som kan bana väg för nya cirkulära affärsmodeller, samarbeten och en ökad lönsamhet.

Johan Vestberg, affärsutvecklare på BizMaker, har i många år arbetat i gränslandet mellan industri, företagsetableringar och att stötta och utveckla nya företag. I sitt arbete har han stött på en återkommande utmaning - bristande kunskap, information och pålitlighet kring kapaciteten för restströmmar.

– En central utmaning för industriföretagen handlar om att värdera vilka restströmmar som bör prioriteras och hur de ska integreras i huvudverksamheten för att skapa verkligt värde. Och hur de kan återanvänds i andra industriella processer och av startups.

BizMaker, med Johan i spetsen, introducerar nu en enkel struktur för hur industrin kan klassificera sina restströmmar för att göra det lättare att återanvända. På så sätt blir det enklare för företagen att hitta samarbetspartners och kommersialisera avfallet.

Strukturen handlar om att dela in avfallet i tre kategorier:

1. A-Nivå: Restströmmar med garanterad volym, kvalitet och tillgänglighet.
Ett exempel är aska från en panna som drivs med en fastställd råvara. Denna kategori erbjuder en pålitlig och omedelbar möjlighet för återanvändning eller kommersialisering, vilket gör dem till en attraktiv resurs för företag


2. B-Nivå: Restströmmar med varierande mängd och kvalitet, kräver flexibilitet för att utnyttjas.
Ett exempel kan vara värme eller ånga som ibland används i huvudaffären, men som ibland resulterar i överskott. Dessa strömmar erbjuder potentiella möjligheter, men kräver mer flexibilitet och strategisk planering för att utnyttjas effektivt.


3. C-Nivå: Framtida restströmmar som kan uppstå och erbjuda nya möjligheter.
Restströmmar som representerar de framtida,potentiella strömmar som kan uppkomma och erbjuda möjligheter för industriell symbios. Detta kan inkludera olika typer av slam eller näringsämnen.

Den framtagna strukturen kommer nu att spridas och testas av företag längs med norrlandskusten genom projektet Innovationskraft för grön omställning som samordnas av nätverket North Sweden Cleantech och består av innovationsaktörer från Sundsvall i söder till Luleå i norr. En av de deltagande aktörerna är RISE Processum i Örnsköldsvik som har lång erfarenhet av att arbeta med att ta hand om och förädla restströmmar från industrin.

– Kan man hitta en gemensam princip för att klassificera restströmmar kan det underlätta och snabba på industrins gröna omställning, säger Helena Näsström, senior projektledare på RISE Processum.

Den här strukturen kommer dessutom skapa större möjligheter för industriell symbios. Det innebär att olika industrier samarbetar för att använda varandras restströmmar, vilket minskar avfall och ökar effektiviteten. Genom att företag delar resurser och expertis, kan avfall från en industri bli en resurs för en annan. Detta bidrar till att minska miljöpåverkan och ökar samtidigt lönsamheten och innovationskraften inom industrin.

Om projektet

Projektet Innovationskraft för grön omställning har som målsättning att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige att växa och bli mer konkurrenskraftiga genom att utnyttja möjligheterna i den gröna omställningen i industrin.

Genom att synliggöra och göra innovationsmiljöer och testbäddar tillgängliga, ska vi stärka företagens förmåga att skapa och förbättra produkter och tjänster. Dessutom möjliggör projektet ökad tillgång till kunskap och verktyg för systematiskt innovationsarbete för små och medelstora företag. Tack vare projektet kan vi främja samarbete inom innovation mellan företag och andra aktörer som industriföretag, akademiska institutioner och forskningsinstitut.

Projektägare är Skellefteå Science City och övriga parter är Arctic Business, BizMaker, Piteå Science Park, RISE Processum, Umeå kommun, Uminova Innovation och Örnsköldsvik kommun.

Kontakt

Johan Vesterberg, affärsutvecklare BizMaker
070 669 74 59, johan.vestberg@bizmaker.se

Helena Näsström, senior projektledare, RISE
010 516 67 46, helena.nasstrom@ri.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikationschef 070 719 49 63

Relaterat innehåll

Spark ideas. Ignite success.

Vi på BizMaker arbetar för att forma framtidens Västernorrland. Med fokus på entreprenörskap, innovation och attraktion jobbar vi för att forma nya idéer till hållbara lösningar, möjliggöra nya etableringar och hjälpa dagens företag att ställa om. Allting börjar med en gnista – hos oss finns engagemanget, nyfikenheten och kunskapen som ger den kraft att spraka och skina. Välkommen in i värmen!

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall