Gå direkt till innehåll
Anders Danielsson, ECP AirTech, och Franziska Marquardt, Näringslivsbolaget i Sundsvall, har varit med i programmet Pure Business Impact och fått verktyg för hållbarhetsarbete. Mona Sundin från BizMaker (i mitten) har varit programansvarig.
Anders Danielsson, ECP AirTech, och Franziska Marquardt, Näringslivsbolaget i Sundsvall, har varit med i programmet Pure Business Impact och fått verktyg för hållbarhetsarbete. Mona Sundin från BizMaker (i mitten) har varit programansvarig.

Pressmeddelande -

Hållbarhet lyfter Västernorrlands företag

Åtta bolag i Västernorrland har varit med i ett nytt hållbarhetsprogram som under hösten 2020 arrangerats av BizMaker.
– Vi har fått både verktyg och insikter för att bli bättre på hållbarhet och är jättenöjda, säger Anders Danielsson, försäljningsansvarig i ECP AirTech som är ett av företagen som deltagit.

Det kan vara enkelt att påstå att hållbarhet är en viktig fråga för det egna bolaget. Men det kan vara utmanande att komma igång och identifiera hur man kan börja. Programmet Pure Business Impact erbjuds av BizMaker i samarbete med företaget Pure Act och vänder sig till företag som vill stärka konkurrenskraften och sitt varumärke genom ett tydligt hållbarhetsarbete.

Ett av företagen som varit med är ECP AirTech som arbetar med rökgasrening och stoftavskiljning inom industrin. Trots att företaget är i framkant inom miljöområdet och kan erbjuda avancerade gröna lösningar till sina kunder så var programmet efterlängtat.

– Det är skillnad på att ha en hög svansföring vad gäller hållbarhet kring de tjänster vi erbjuder och hur vi jobbar med hållbarhet internt i företaget. Vi har till exempel inte haft verktyg för att skapa hållbarhetsrapporter och vi har inte gjort egna livscykelanalyser. Det här är saker som vi nu fått koll på, säger Anders Danielsson, försäljningsansvarig på ECP AirTech.

Företaget kommer att arbeta för att hållbarhetsfrågorna ska få en mer självklar plats i verksamheten. Det kommer att ge ECP AirTech fördelar, tror Anders:

– Nu har både styrelse och ledningsgrupp hållbarhetsfrågor högre upp på dagordningen. Det kommer stärka oss och dessutom gynna våra affärer.

En annan deltagare i programmet är Näringslivsbolaget i Sundsvall. De ser hur nya kunskaper går att använda både internt och externt.

– Hållbarhet är ett brett område och omfattar inte bara miljö utan exempelvis även ekonomi, mångfald och sociala frågor. För oss som har många kontakter med företag är det värdefullt att också kunna erbjuda stöd i hållbarhetsfrågor, och det har vi fått kunskap och verktyg för nu, säger Franziska Marquardt, destinationsutvecklare, Näringslivsbolaget.

– Det är också viktiga frågor internt. Alla arbetsplatser behöver verktyg för att jobba med till exempel jämlikhet och mångfald eller att påminna sig själv om något så enkelt som att välja kranvatten i stället för flaskvatten, säger Franziska.

Programmet som har letts av Pure Act har genomförts digitalt med föreläsningar och workshops. Innehållet tar fasta på FN:s 17 globala mål för hållbarhet och deltagarna har utifrån individuella förutsättningar och behov fått hjälp att ta fram egna strategier, hitta verktyg och implementera rutiner. De deltagande företagen blir också hållbarhetscertifierade efter programmets slut. Nu är det bestämt att programmet ska erbjudas till fler.

– Framtiden tillhör de företag som tar in hållbarhet i sin affärsidé. Allt fler företag som söker leverantörer ställer krav på deras hållbarhetsarbete. Vi kommer under 2021 att erbjuda fler företag denna möjlighet till kompetensutveckling, säger Mona Sundin, utvecklingsstrateg, BizMaker.

Ämnen

Kategorier

Regioner


BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden. 


BizMaker erhåller projektstöd från bland andra
Europeiska Regionalfonden och Region Västernorrland.

Presskontakt

Josefin Jaén Nilsson

Josefin Jaén Nilsson

Presskontakt Kommunikationschef 070 719 49 63

Relaterade event

Making good ideas pop

BizMaker är en regional innovationsaktör med uppdraget att främja företagsutveckling och förnyelse av näringsliv och samhälle. Tillsammans med Västernorrlands kommuner, våra företag och partners utvecklar vi goda idéer till nya affärer och hållbara lösningar för framtiden.

BizMaker
Storgatan 73
852 30 Sundsvall