Gå direkt till innehåll
Blueairs nya luftrenare HealthProtect™ 7770i
Blueairs nya luftrenare HealthProtect™ 7770i

Pressmeddelande -

Tre av fyra tänker mer på sin hälsa men bara en av tio ser god luftkvalitet hemma som viktig faktor

Stockholm, 14 april: Tre av fyra svenskar tänker mer på sin och sina närståendes hälsa nu än vad de gjorde före den pågående pandemin. Knappt 20 procent ser hemmet som en riskmiljö, trots att undersökningar visar att risken att bli smittad av en familjemedlem är stor, och bara en av tio anser att bättre luftkvalitet i hemmet är en viktig faktor för att hålla sig frisk. En stor majoritet – över 80 procent – tror att risken att bli smittad är störst utanför hemmet och de allra flesta anser att de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk är att skydda sig i offentliga miljöer plus en god handhygien.

Det visar en undersökning som har genomförts av Novus på uppdrag av den svenska luftreningsspecialisten Blueair. Syftet är att undersöka allmänhetens inställning till hälsa i allmänhet, hur den har påverkats av pandemin och de viktigaste faktorerna för att hålla sig frisk.

-Undersökningen visar föga förvånande att vår medvetenhet om vikten av att tänka på vår hälsa har ökat kraftigt. Kunskapen om hur vi bäst skyddar oss ligger dock kvar på de grundläggande faktorerna som att hålla avstånd och tvätta händerna. Hur vi ska skydda oss där vi tillbringar mest tid som i hemmet, skolan och på arbetsplatsen och hur viktig roll ren inomhusluft spelar är okänt för det flesta, säger Alexander Provins, Director EMEA, på Blueair.

Ny forskning från Lunds Tekniska Högskola (LTH) publicerad i en avhandling av aerosolforskaren Malin Alsved, visar att smittämnen som man tidigare trodde endast smittar via kontakt faktiskt klarar sig i luften och därmed är luftburna. Ett exempel är norovirus som ger upphov till vinterkräksjuka. Bakterier och virus som sprids via luften är svåra att skydda sig mot och det är svårt att veta när de finns i luften omkring oss.

Dessutom visar studier som är sammanställda av USAs nationella folkhälsomyndighet CDC i en rapport som publicerades som MMWR Early Release den 30 oktober 2020, att risken att bli smittad av en familjemedlem är stor – 40 procents risk om det är en partner och 20 procent för övriga familjemedlemmar.

Undersökningen som Novus har gjort på uppdrag av Blueair visar att inte mycket görs i svenska hem för att förhindra smitta. God handhygien anges av flest av de svarande - 76 procent - som den åtgärd som vidtas för att minska risken för att smitta ska spridas i hemmet. På andra plats kommer egna handdukar för alla i hushållet, som anges av 30 procent.

Kunskapen om vilken roll inomhusluftens kvalitet spelar för smittspridningen är låg och bara en av tio svarar att förbättrad luft och ventilation är en viktig faktor för att hålla sig frisk. Endast sju procent svarar att de funderar på att köpa en luftrenare av hälsoskäl.

-Det senaste årets erfarenheter i kombination med ny forskning visar att kvaliteten i den luft där vi tillbringar mycket tid är viktig för att vi ska hålla oss friska. På Blueair har vi gjort omfattande research och har under flera års tid arbetat med att ta fram en ny generation luftrenare som är fokuserad på att minimera förekomsten av luftburen smitta, säger Alexander Provins.

Resultatet av över tre års utvecklingsarbete är Blueairs mest avancerade luftrenare hittills - HealthProtect™. Genom att kombinera tre nya egenutvecklade teknologier - HEPASilent Ultra™, GermShield™ och SpiralAir™ - skyddar den nya luftrenaren mot virus och bakterier även när den är i standby-läge, dygnet runt. GermShield™ som slår till i standby-läge övervakar förekomsten av virus och bakterier i rummet och eliminerar det som fångas upp i filtret.

Den nya luftrenaren tar bort 99,97 procent av av luftburna partiklar som damm, pollen, mögel och djurallergener. Tack vare HEPASilent Ultra™-teknologin tas även lättflyktiga organiska föreningar (VOC), lukter och nanopartiklar ner till 0,03 mikrometer i storlek bort samt 99,99 procent av luftburna virus och bakterier(se A och B nedan). Laboratorietester genomförda av tredje part visar att HealthProtect™ även tar bort det luftburna SARS-CoV-2-viruset under laboratorieförhållanden (se C nedan).

Resultaten i undersökningen baseras på intervjuer med 1 045 personer i den svenska allmänheten i åldern 18-79 år som ingår i Novus Sverigepanel. För den som vill ta del av hela undersökningen är den tillgänlig på förfrågan (se nedan).

Mer detaljer om den nya luftrenargenerationen HealthProtect™ inklusive bilder finns att ladda ner på https://www.mynewsdesk.com/se/blueair


För mer information, kontakta:
Blueair:
Claes Delin, presskontakt
Tel: 070-410 21 06
Mail: claes.delin@detsthlm.se

Specifikationer för HealthProtect™
A - Avser testprestanda för HEPASilent Ultra™, en patenterad teknologi för HealthProtect™. Baserat på testning av avlägsningshastighet för ultrafina partiklar (30 - 100 nm) vid maximal fläkthastighet med hjälp av HealthProtect™ 7770i-modellen.

B - HP 7770i tar bort upp till 99,99 procent av virus och bakterier från luften genom HEPASilent Ultra™-teknologin. HEPASilent Ultra™-teknologin kombinerar mekanisk och elektrostatisk filtrering för att ge högre partikelreningshastighet (pCADR) än konventionella metoder där endast mekanisk filtrering används (vid samma varvtal på fläkten och energiförbrukning på 18,3 W).

C - Testad i en 3' X 3' x 2 '-kammare på en Blueair HealthProtect™ modell 7410i. Testning utfördes under standardiserade laborarieförhållanden och den faktiska prestandan kan variera. Testerna bevisar inte att HealthProtect™ dödar SARS-CoV-2 eller minskar eller förhindrar överföring av COVID-19.

Ämnen

Kategorier


Blueair är en av världens ledande tillverkare av luftrenare för hem och kontor. Bolaget grundades i Sverige och är i dag en del av Unilever. Blueairs produkter är innovativa och energieffektiva och säljs i över 60 länder. https://www.blueair.com/se

Relaterat innehåll

Världsledande inom luftrening

Blueair är en av världens ledande tillverkare av luftrenare för hem och kontor. Bolaget grundades i Sverige och är i dag en del av Unilever. Blueairs produkter är innovativa och energieffektiva och säljs i över 60 länder.

Blueair Sverige
Karlavägen 108
115 26 Stockholm Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum