Pressmeddelande -

Mäklare kan öka köpintresset med över 60% genom en enda mening

Dagens sätt att interagera med sitt hem skiljer sig markant från hur det såg ut för bara tio år sedan. Numer förväntar vi oss att det mesta som rör bostaden går att sköta via mobiltelefonen och ju fler smarta lösningar ett boende har ju mer attraktivt blir det. Trots detta finns de digitala lösningarna sällan beskrivna i mäklarnas bostadsannonser, fokus ligger istället på information som köparna enkelt kan ta reda på själva, såsom närliggande parker och restauranger. Siffror från en ny studie visar dock att en mäklare som även informerar om föreningens boendeapp och digitala kommunikationskanaler har allt att vinna; försäljningsmöjligheterna kan öka med hela 63 %.


Digital anslagstavla med föreningens information direkt i mobilen, tvättstugebokning via en app och säkra chattfunktioner för kontakt med grannarna. När nära 1 000 hus- och lägenhetsägare från alla delar av Sverige fick svara på en enkät med frågor kopplade till bostaden och föreningen framgick det att över 95 % skulle föredra att köpa en bostad där föreningen använde digitala kommunikationskanaler framför en bostad där information kommuniceras ut via fysiska utskick i brevlådan, på anslagstavlor eller i trapphus. Deltagarna i studien beskrev dessutom att de upplevt en mer positiv stämning grannarna emellan efter att de infört digitala kommunikationskanaler samt att de fått en djupare förståelse för styrelsens arbete och en större möjlighet att påverka föreningens beslut. I studien, som genomfördes av företaget Boappa, framgick det även att chatten var den mest föredragna kommunikationsformen, framför mail, telefon och att knacka på dörren.

“Chattfunktionen sänker barriären för människor att ta kontakt. Det kan kännas påträngande att knacka på dörren hos en granne eller leta upp dennes telefonnummer eller mailadress. Har man aldrig tidigare träffats blir grann-chatten ett naturligt sätt att bryta isen.” förklarar Sofie von Krusenstierna, beteendevetare och kommunikatör på Boappa.

Att bostadsrätts- eller samfällighetsföreningen är välmående är ofta en betydande faktor vid köpet av en ny bostad. Dock tampas allt fler föreningar med svårigheten att få medlemmarna engagerade och att kunna fylla platserna till styrelsens olika poster. Studien visade dock att styrelsemedlemmar i föreningar som infört digitala lösningar för hantering av exempelvis styrelsedokument och informationsspridning upplevde en betydligt mindre arbetsbörda jämfört mot vad de upplevt tidigare. De beskrev även hur engagemanget hos de boende ökat efter att chattfunktioner implementerats samt hur det blivit lättare att ta del av idéer, åsikter och feedback från medlemmarna vilket således underlättat deras möjlighet att fatta beslut. Av alla de som svarat på enkäten ville 75% att deras förening skulle sköta informations- och kommunikationsarbetet via en boendeapp och hela 63% skulle välja att köpa en bostad där föreningen använde en boendeapp framför en bostad där kommunikationen skedde fysiskt eller via mail. Hur kommer det sig då att så få mäklare skriver om föreningens digitala lösningar i sina bostadsannonser?

“Det får nog mäklarna själva svara på, men min gissning är att det bygger på en ovisshet kring hur högt vi värderar möjligheten att kommunicera med våra grannar. Även jag blev förvånad över vilken avgörande roll boendeappen hade för känslan av trivsel och välmående. Men ja, av allt att döma kan en extra mening i annonsen som beskriver föreningens digitala kommunikation vara guld värd för många mäklare.” avslutar Sofie von Krusenstierna.

Ämnen

 • Bygg, fastighet

Kategorier

 • app
 • boende
 • bostadsrättsförening
 • bostadsutveckling
 • samfällighetsförening
 • hem
 • proptech
 • hyresbostäder
 • grannar
 • fastighetsutveckling
 • digitala hem
 • lägenhet

Med appen Boappa kan alla bostadsrätts- och samfällighetsföreningar kommunicera på ett smidigt och modernt sätt. Boappa sparar tid åt styrelsen och låter medlemmarna ta del av den information de behöver, då de behöver den och på de sätt de önskar. Styrelsen skapar ett Boappa konto på några minuter och de boende kan enkelt hitta och logga in på föreningens konto i appen. Boappas vision är att alla människor ska trivas där de bor. Vi använder teknologi för att utveckla tjänster som förbättrar kommunikationen, samarbetet och samordningen inom boenden.

Kontakter

Sofie von Krusenstierna

Presskontakt Head of PR & Communication Kommunikation, Marknad & PR 0760411377

Mats He

Presskontakt Grundare & VD 0728898046

Relaterat innehåll