Gå direkt till innehåll
Vy från gruvberget. Foto Mats Engfors /Fotographic
Vy från gruvberget. Foto Mats Engfors /Fotographic

Pressmeddelande -

Bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en bevarande- och utvecklingsplan för Gruvberget. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni att arbetet ska inledas.

Planen syftar till att stärka och utveckla det rörliga friluftslivet samt belysa naturvärden och bevarandet av dessa. Planen inkluderar också skötselråd. Planen ska tas fram i samverkan mellan kommunen och föreningslivet i form av bland annat Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen. I arbetet ska kommunmedborgarnas tankar och synpunkter tas till vara. 

Planarbetet kommer att koncentreras till hösten då dialogarbetet ska genomföras under denna period. Ambitionen är att kommunfullmäktige ska godkänna planen tidig vår 2022. Arbetet kommer att ledas av Fysisk planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektledare kommer att vara Emma Lundqvist, samhällsstrateg och Cecilia Kvibacke, affärsansvariga verksamheter. I arbetsgruppen kommer representanter från skogs- och parkenheten samt avdelningen för kultur, fritid att ungdom att ingå. Johan Gröhn, kommunalråd, kommer att vara politisk representant i arbetet och företräda kommunstyrelsen i dialogerna med föreningslivet och medborgarna.

För mer information kontakta:

Lars Andersson, plan- och exploateringschef, Fysisk planering
Telefon: 0921-621 43

E-post: lars.anderson@boden.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Både 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Presskontakt

Claes Nordmark

Claes Nordmark

Presskontakt Kommunalråd 0702342427
Josefin Wiklund

Josefin Wiklund

Presskontakt Kommunikatör 0921-621 17
Jens Andersson

Jens Andersson

Presskontakt Kommunikationschef 0921-621 36

Relaterat material

Relaterade nyheter

Boden satsar på utveckling

Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Bodens kommun
Stadshuset
961 86 Boden