Gå direkt till innehåll
Gågatan, Bodens centrum.  Foto Bodens kommun/KOMM
Gågatan, Bodens centrum. Foto Bodens kommun/KOMM

Pressmeddelande -

Bodens kommun ska vara en trygg och välkomnande kommun

En statlig utredning föreslår att kommunerna ska få ett uttalat ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 jan 2023.

- Vi välkomnar förslaget. Bodens kommun ska vara en trygg och välkomnande kommun, säger Claes Nordmark, ordförande i kommunstyrelsen (S).

Under 2019 tillsattes en statlig utredning med direktiv att lämna förslag på hur ett kommunalt ansvar för det lokala brottsförebyggande arbetet skulle utformas. Utredningen, som har letts av Ann-Sofie Hermansson, har nu presenterat sina förslag. Där sägs bland annat att en ny lag bör införas från den 1 jan 2023. Lagen ger alla kommuner skyldighet att ta fram en lägesbild och åtgärdsplan i samverkan med andra berörda aktörer. Kommunstyrelsen föreslås ansvara för den interna samordningen av arbetet.

- Vi mottar med uppskattning den här och alla andra åtgärder som bidrar till ett tryggare samhälle. Det är en naturlig uppdelning att kommunerna ska ha ett lokalt samordnande ansvar för det brottsförebyggande arbetet medan Polisen arbetar med att lagföra brottslingar. Boden ska vara en trygg och välkomnande kommun, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden (S).

Utredningen föreslår även att de strategiska brottsförebyggande frågorna ska hanteras i ett partssammansatt råd och att kommunen har en särskild samordningsfunktion som samordnar och stödjer det interna arbetet. I Boden finns Rådet för trygghet och hälsa, som driver både folkhälsofrågor och trygghetsskapande frågor.

- I Boden arbetar vi redan i den anda som utredningen föreslår. Det ligger helt i linje med den trygghetsplan som kommunen arbetade fram under 2019-2020. Utredningens förslag är ett kvitto på att vi ligger rätt i tanken, säger Johan Gröhn, kommunstyrelsens vice ordförande (C) och den som leder rådets arbete.

Kontakt/
Claes Nordmark, 070 – 234 24 27
Johan Gröhn, 070 – 211 28 53

Ämnen

Regioner


Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Både 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Kontakter

Claes Nordmark

Claes Nordmark

Kommunalråd Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, Bodens kommun 0702342427

Relaterat innehåll

Norra Sveriges gröna hjärta

Boden är en växande kommun och till 2030 ska vi bli 33 000 invånare. Vi har ett rikt och frodigt företagsklimat och många bolag vill etablera sig här – den gröna nyindustrialiseringen sker här och nu. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Bodens kommun
Bodens kommun
961 86 Boden