Gå direkt till innehåll
Bild från centrum i Boden. Foto Bodens kommun/KOMM
Bild från centrum i Boden. Foto Bodens kommun/KOMM

Pressmeddelande -

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utvecklar social infrastruktur tillsammans med Bodens kommun

Bodens kommun har den 15 juni 2021 beslutat om planuppdrag inom fastigheterna Björken 3, Guldhamstern 1, Boden 56:43 samt Boden 56:19 som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder och samhällsservice. Totalt planeras det för ca 1 000 bostäder plus tillhörande samhällsservice inom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs existerande fastigheter och till viss del på omkringliggande kommunal mark.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) bidrar till att skapa social infrastruktur som stödjer de stora industriinvesteringarna som sker i norr och har redan påbörjad en stor satsning i Skellefteå där SBB i närtid planerar att uppföra 1 500 nya bostäder med anledningen av de nya stora industrietableringarna som sker där.

Nu finns det planerade stora industrisatsningar även i Boden och SBB vill bidra till att möta den kommande efterfrågan på bostäder och social infrastruktur.

- SBB är stolta och ser det som självklart att som stor fastighetsaktör i kommunen ta sitt ansvar och bidra till försörjningen av bostäder och samhällsservice med anledning av de kommande stora industriella satsningarna som planeras i Boden,” säger Krister Karlsson, vice VD på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

- Boden kommer att växa rejält de kommande åren och det är väldigt positivt att SBB vill vara med och satsa för att bidra till vår tillväxt,” säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Krister Karlsson, vice VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, krister@sbbnorden.se


Ämnen

Regioner


Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. Både 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Presskontakt

Claes Nordmark

Claes Nordmark

Presskontakt Kommunalråd 0702342427

Relaterat material

Relaterade nyheter

Boden satsar på utveckling

Boden är en växande kommun och till 2025 ska vi bli 30 000 invånare. 2018 och 2019 hade Boden bäst företagsklimat i Norrbotten och näringslivets tillväxt är stark. Våra prioriterade utvecklingsområden är elintensiva näringar, miljöteknik, kulturella och kreativa näringar, hästnäring samt handel och besöksnäring. Bodens kommun är ortens största arbetsgivare med cirka 3000 anställda. I Boden har vi nära till allt som är viktigt och lite till. Det är det vi kallar #närhetsliv.

Bodens kommun
Stadshuset
961 86 Boden