Gå direkt till innehåll
Amy Arthur ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim AB
Amy Arthur ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim AB

Pressmeddelande -

Amy Arthur ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim AB

Amy Arthur har utsetts till ny chef för läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim i Sverige. De senaste sexton åren har hon arbetat inom olika verksamhetsområden inom Boehringer Ingelheim, bland annat på det regionala huvudkontoret med Holland som bas.

Amy Arthur har arbetat med ett flertal av de terapiområden som Boehringer Ingelheim fokuserar på, som diabetes och sjukdomar i andningsorganen. Amy Arthur blev chef för Sverigekontoret i Stockholm i augusti och ser med tillförsikt fram mot sitt nya uppdrag.

Boehringer Ingelheim är ett familjeägt företag som grundades redan 1885. Idag är det ett av världens 20 största läkemedelsbolag med drygt 50 000 anställda världen över. Företaget driver egen forskning och investerar årligen cirka 3,2 miljarder Euro i forskning och utveckling. Amy Arthur har tidigare arbetat i flera europeiska länder. Hon kommer ursprungligen från Storbritannien.

- Sverige lockar mig framför allt med sin tydliga ambition att driva innovation, inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet. Jag ser fram emot att leda verksamheten mot fortsatt tillväxt och ökad patientnytta i fokus, säger Amy Arthur, VD för Boehringer Ingelheim AB.

Boehringer Ingelheim är verksamt inom en rad medicinska områden. Fokus ligger inom fyra forskningsområden där det finns stora medicinska behov:

  • Kardiometabola sjukdomar
  • Sjukdomar i det centrala nervsystemet
  • Immunologi och andningsorganens sjukdomar
  • Cancer

Några av de läkemedel som Boehringer Ingelheim står bakom rör behandling av diabetes typ 2, och antikoagulantiabehandling vid till exempel förmaksflimmer. Stora resurser läggs också på forskning kring sjukdomar i centrala nervsystemet och immunologi.

- Sverige är en viktig marknad för ett forskande bolag som Boehringer Ingelheim. Min förhoppning är att vi kan fortsätta vara en stark aktör som bidrar till att förbättra människors och djurs hälsa och välmående, säger Amy Arthur.

Under det senaste decenniet har Boehringer Ingelheim drivit nästan 1300 kliniska studier som har omfattat mer än en halv miljon patienter. Under 2018 uppgick bolagets nettoförsäljning till 17.5 miljarder Euro.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Anna Johansson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0730-535 641

E-post: anna.johansson.ext@boehringer-ingelheim.com

Ämnen


Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Presskontakt

Staffan Gustavsson

Staffan Gustavsson

Presskontakt Head Market Access & Public Affairs 0708-582 119
Susanne E Andersson

Susanne E Andersson

Presskontakt Communications Manager 0708-582 110

Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 52 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim c:a 100 medarbetare. Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en så liten inverkan på miljön som möjligt.

Boehringer Ingelheim AB
Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm