Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Metalyse (tenekteplas) 5 000 enheter (25 mg) godkänt och tillgängligt för trombolytisk behandling av akut ischemisk stroke inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom

Tenekteplas 5 000 enheter (25 mg) är ett blodproppsupplösande läkemedel som efter godkännande av EU-kommissionen nu finns tillgängligt i Sverige för trombolytisk behandling av vuxna med akut ischemisk stroke (AIS) inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom och efter uteslutande av intrakraniell blödning. (1)

Nytt EU-godkännande:  Empagliflozin (Jardiance) nu godkänt för behandling av vuxna med kronisk njursjukdom (CKD)     Bild: Boehringer Ingelheim

Nytt EU-godkännande: Empagliflozin (Jardiance) nu godkänt för behandling av vuxna med kronisk njursjukdom (CKD)

Kronisk njursjukdom påverkar 850 miljoner människor över hela världen, varav 47 miljoner i Europa och cirka en miljon i Sverige. (1, 2, 3) Sjukdomstillståndet fördubblar risken för att en person läggs in på sjukhus (4) och är en ledande dödsorsak. (2) Godkännandet för kronisk njursjukdom kompletterar de redan befintliga indikationerna för empagliflozin vid typ 2-diabetes och hjärtsvikt. (7)

EU-godkännande för Spevigo (spesolimab): Första godkända behandlingen mot skov av generaliserad pustulös psoriasis (GPP)

EU-kommissionen har beviljat ett villkorat marknadsgodkännande* för spesolimab vid behandling mot skov av generaliserad pustulös psoriasis (GPP) hos vuxna. (1) Godkännandet följer det positiva utlåtandet från den vetenskapliga kommittén för läkemedel (CHMP) vid europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som meddelades den 13 oktober i år (2) och som baseras på data från EFFISAYIL 1-studien. (3)

Fullständiga resultat från EMPA-KIDNEY-studien visar: Empagliflozin (Jardiance) minskade risken för försämring av njursjukdom eller kardiovaskulär död hos personer med kronisk njursjukdom

Empagliflozin visade en 28-procentig riskreduktion för det primära effektmåttet försämring av njursjukdom eller kardiovaskulär död hos patienter med kronisk njursjukdom (CKD), jämfört med placebo. (1, 2) Behandling med empagliflozin minskade även risken för sjukhusinläggning oavsett orsak med 14 procent, vilket potentiellt underlättar för patienter och minskar belastningen på sjukvården. (3)

Visa mer

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 500 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB

Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm