Gå direkt till innehåll
Anna Hoetjes, Eyes in the Sky (2018)
Anna Hoetjes, Eyes in the Sky (2018)

Pressmeddelande -

Pressvisning för Kosmologiska pilar – Resor i den inre och yttre rymden, Bonniers Konsthall 29 augusti

Kosmologiska pilar – Resor i den inre och yttre rymden
30 augusti - 10 november 2019

Pressvisning torsdag 29 augusti kl 10.00 - 12.00. Dörrarna öppnas 09.30 och frukost serveras i konsthallens entré.
OSA vänligen senast tisdag 27 augusti till klara.rudebeck@bonnierskonsthall.se

Konsthallschef Magnus af Petersens hälsar välkommen. Utställningen Kosmologiska Pilar presenteras av curator Caroline Elgh Klingborg. Flera av de medverkande konstnärerna är närvarande, bland andra Lee Bul, Anna Hoetjes, Larissa Sansour, Debora Elgeholm och Johannes Heldén. Vid intresse av att intervjua någon av konstnärerna vänligen kontakta:

Klara Rudebeck
076 228 06 82
klara.rudebeck@bonnierskonsthall.se

+ 46 (0)76 228 06 82 


Kosmologiska pilar – Resor i den inre och yttre rymden

Vad kommer att hända med vår planet och vilket ansvar har vi för våra handlingar? Vad innebär det egentligen att vara människa? Utställningen Kosmologiska pilar samlar tretton samtida konstnärer som använder sig av science fiction och rymden för att ställa centrala frågor kring människans existens och hur vi behandlar den värld vi lever i. Verken lyfter fram idéer och visioner som rör sig fritt mellan ämnen som astronomi, miljö, genus, kolonialism, futurism och artificiell intelligens.

Science fiction är en spretig och fascinerande kulturgenre som öppnar upp för möten mellan verkliga och fiktiva världsbilder. Oavsett medium och innehåll involverar science fiction i princip alltid upphovspersonens framtidssyner om en avancerad teknologi som vi i verkligheten inte har lärt oss att förstå. I en värld som snabbt förändras och som står inför många utmaningar – klimat, migration, teknikutveckling, desinformation – blir konsten, med science fiction som filter, ett viktigt forum för att skapa visioner om o/möjliga framtida scenarier och vetenskapliga upptäckter. 

I år är det 201 år sedan Mary Shelleys roman Frankenstein eller den moderne Prometeus gavs ut. Boken beskrivs ofta som den första science fiction-romanen. Trots tiden som passerat rymmer historien om Victor Frankenstein och hans monster många viktiga reflektioner som är relevanta för vår tid. En tid då vi förhoppningsvis har börjat inse att människans övertramp håller på att utarma jordens resurser. Vilket ansvar har vi för våra handlingar? Vad är mänskligt och vad är icke-mänskligt?

Författaren Ursula K. Le Guin gör i förordet till science fiction-romanen The Left Hand of Darkness en klar åtskillnad mellan vetenskap och science fiction. Hon anser sig inte som författare bidra med någon evidensbaserad forskning om hur framtiden kommer se ut, inga gudomliga eller visionära profetior kommer ur science fiction. Istället använder hon fältet för att beskriva sin samtid – som om litteraturen höll upp en spegel mot oss själva. Den här läsningen fungerar även för de konstverk som presenteras i Kosmologiska pilar. Här används rymden och science fiction-genren som ett imaginärt laboratorium som blir avstamp för diskussioner om vår tids etiska, moraliska och existentiella dilemman.

I hjärtat av utställningen breder Lee Buls monumentala installation Civitas Solis II ut sig i rummet. Här bildar öar av glasskärvor på väggar och golv en slags entré till en annan kosmologisk värld, eller kanske ett parallellt universum. Konstnärer som Brittany Nelson och Jone Kvie presenterar verk som handlar om teleskop, drönare eller obemannade rymdfarkoster. Rymden blir många gånger en projiceringsyta för att uppmärksamma inte bara universella utan också personliga problemställningar. I videoinstallationen Eyes in the Sky för konstnären Anna Hoetjes in en feministisk röst i rymdhistorien genom att föreställa sig en värld där kvinnorna erövrade rymden. Allora/Calzadillas ger i sin tur ordet till en utrotningshotad papegoja, som ställer sig frågan varför människan är så upptagen med att hitta intelligent liv i rymden när det finns så många intelligenta arter på jorden.

Utställningstiteln Kosmologiska pilar är löst hämtad från Stephen Hawkings populärvetenskapliga bok A Brief History of Time. När vi placerar en tanke i rymden omkullkastas våra givna föreställningar om tid och rum. På detta sätt önskar utställningen vara en språngbräda för konstnärliga idéer och visioner som utmanar vårt gängse sätt att se på världen. Kanske ger den även förslag på nya sätt att förstå den.

Medverkande konstnärer: Agnieszka Brzezanska, Allora & Calzadilla, Anna Hoetjes, Arseny Zhilyaev & Asya Volodina, Brittany Nelson, Caroline Mesquita, Debora Elgeholm, Johannes Heldén, Jone Kvie, Larissa Sansour, Lawrence Lek, Lea Porsager, Lee Bul. 

I samband med utställningen följer även en publikation med nyskrivna texter av Caroline Elgh Klingborg, Jerry Määttä, Mahan Moalemi och Cecilia Åsberg, samt noveller av Terry Bisson, Aleksandr Bogdanov, Karin Tidbeck, Alice B. Sheldon/James Tiptree Jr., Johannes Heldén m.fl. Publikationen ges ut i samarbete med förlaget Art&Theory.

Ämnen

Kategorier


Bonniers Konsthall öppnade hösten 2006 och är en plats för svensk och internationell samtidskonst.

Kontakter

Kajsa Pontén

Presskontakt Pressansvarig Kommunikationsansvarig

Bonniers Konsthall
Torsgatan 19
113 90 Stockholm
Sweden