Pressmeddelande -

Så var nyproduktionsåret 2020

En stor årssammanställning från bostadssajten Booli visar hur nyproduktionsmarknaden såg ut under 2020 jämfört med tidigare år. Utbudet av nyproducerade lägenheter har varit lägre än tidigare år – det lägsta sedan 2016. Prisnivåerna var fortsatt stabila och försäljningstakten gick snabbare. Ladda ner årssammanställningen i PDF för hela rapporten och för att se grafer.

Trots en pandemi, stor efterfrågan på villor och förväntningar om en osäker bostadsmarknad har försäljningen av nyproducerade lägenheter ökat. Tendensen visar till och med att rekordmånga lägenheter såldes under 2020.

Samtidigt har något färre lägenheter varit till salu på marknaden jämfört med tidigare år. Sedan rekordnivån 2018 har utbudet sjunkit under åren, och under 2020 var nivån den lägsta sedan 2016. Totalt var 37 640 nyproducerade lägenheter till salu under året, vilket är 7 procent lägre än året innan.

– Vintern 2020 såg vi att det var hög aktivitet på nyproduktionsmarknaden. När pandemin slog till under våren skedde en snabb inbromsning och många bostadsutvecklare valde att senarelägga nya säljstarter. Men redan under sommaren ökade aktiviteten igen och när vi nu tittar på hela året så ser vi att det har varit en stark marknad trots allt, säger Jennie Leffler, affärsområdesansvarig för Booli Pro.

Fler 5:or på marknaden

Utbudet har, likt tidigare år, till störst del bestått av 2:or och 3:or. På andrahandsmarknaden har efterfrågan av större lägenheter ökat under året i takt med att fler och fler spenderar mer tid hemma och exempelvis vill bo i en bostad med ett till rum. Huruvida det kommer att påverka antal rum på nyproduktionsmarknaden framåt återstår att se.

– Nyproduktionsmarknaden är mer trögrörlig än andrahandsmarknaden vilket dels beror på längre försäljningsprocesser och att det tar tid att anpassa produkten. Därför kan det vara fördelaktigt att redan från början ha så flexibla planlösningar som möjligt så att en 3:a enkelt kan bli en 4:a osv. Det vi kan se i statistiken är att utbudet av nyproducerade 5:or var 20 procent högre än 2019, säger Jennie Leffler.

Kortare annonstider och stabila prisnivåer

Det gick snabbare att få till avslut på lägenhetsförsäljningarna under 2020. I snitt tog det 101 dagar att sälja en nyproducerad lägenhet, vilket är en minskning med hela 33 procent mot 2019. En förklaring till detta kan vara dels en marknadsanpassning av priset på nyproduktion som skett sedan 2017, och att en del osålda och inflyttningsklara lägenheter tagits bort som nyproduktion och sålts på successionsmarknaden. Men såklart också det positiva marknadsläget för nyproduktion under 2020. Under året var 4,3 procent av utbudet prissänkt, året innan låg siffran på 7,7 procent.

Kvadratmeterpriserna landade på en stabil nivå även under 2020. I snitt såldes en nyproducerad lägenhet för 42 900 kr/kvm och medelboarean var 70,6 kvm. Det är en prisökning med endast 100 kr/kvm jämfört med 2019, och snittstorleken för de sålda lägenheterna var 69,5 kvm. 

Statistiken är baserad på lägenhetsannonser för nyproduktion i Sverige som Booli har samlat in under perioden 2015-01-01 till 2020-12-31. Successionsbostäder är inte medräknade. Statistiken är hämtad från analysverktyget Booli Pro och primärt baserad på data från bostadsutvecklares hemsidor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • nyproduktion
  • bostadsmarknad
  • booli
  • bopriser

Booli Search Technologies AB är en tjänst från SBAB som utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. Här ingår bostadssajten Booli med Sveriges största utbud av bostäder till salu, slutpriser och värderingar med omkring 500 000 unika besökare i veckan. Och Hittamäklare, en jämförelsetjänst som hjälper privatpersoner som ska sälja sin bostad att hitta rätt mäklare.

Kontakter

Karin Grundeus

Presskontakt Presskontakt 073 534 66 23

Claudia Wörmann

Presskontakt Boendeekonom, SBAB 070 990 68 14

Josephine Linghammar

Presskontakt Marknadschef 0706470815

Relaterat innehåll