Gå direkt till innehåll

Kontakt

Marie Ingvarsson

Marie Ingvarsson

Presskontakt Kommunikationschef 0768-88 71 18
Anette Nordberg

Anette Nordberg

Presskontakt Kommunikationsstrateg 033-35 77 23
Svante Stomberg

Svante Stomberg

Stadsdirektör Stadsledningskansliet 033-35 70 60
Tina Arekvist Lundell

Tina Arekvist Lundell

Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen 070-455 10 40

Margareta Udén Hoff

Kommunikatör Arbetslivsförvaltningen 0768-88 84 69
Mia Wallengren

Mia Wallengren

Förvaltningschef Fritids- och folkhälsoförvaltningen 033-35 73 97

Karolina Lann Vallin

Kommunikatör Fritids- och folkhälsoförvaltningen 033-35 73 36
Jemima Svensson

Jemima Svensson

Kommunikatör Fritids- och folkhälsoförvaltningen 033-35 73 43
Ina Furtenbach

Ina Furtenbach

Förvaltningschef Förskoleförvaltningen 033-35 77 81
Elin Johansson

Elin Johansson

Kommunikatör Förskoleförvaltningen 0734-32 79 11
Ulf Karlsson

Ulf Karlsson

Förvaltningschef Grundskoleförvaltningen 033-35 77 60

Anne-Lie Sjögren

Kommunikatör Grundskoleförvaltningen 033-35 58 05
Maria Gustafsson

Maria Gustafsson

Förvaltningschef Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 033-35 77 68
Ida Saapunki

Ida Saapunki

Kommunikatör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 033-35 54 89
Jesper Wasling

Jesper Wasling

Kommunikatör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 0734-32 74 38
Hans Abrahamsson

Hans Abrahamsson

Förvaltningschef Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 033-35 35 11
Johan Byström

Johan Byström

Kommunikatör Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 033-35 34 00
Ida Burén

Ida Burén

Förvaltningschef Kulturförvaltningen 033-35 75 96
Elin Frisk

Elin Frisk

Kommunikatör Kulturförvaltningen 033-35 76 78
Anders Waldau

Anders Waldau

Förvaltningschef Lokalförsörjningsförvaltningen 033-35 77 56

Emina Slatina

Kommunikatör Lokalförsörjningsförvaltningen 033-35 74 58

Anna Säfsten

Förvaltningschef Miljöförvaltningen 033-35 30 03
Caroline Stenvall

Caroline Stenvall

Kommunikatör Miljöförvaltningen 033-35 31 57
Jonas Ward

Jonas Ward

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen 033-35 85 78
Anastasia Exner

Anastasia Exner

Kommunikatör Samhällsbyggnadsförvaltningen 033-35 85 33
Kenneth Lundkvist

Kenneth Lundkvist

Förvaltningschef Servicekontoret 033-35 79 32
Magnus Stenmark

Magnus Stenmark

Förvaltningschef Sociala omsorgsförvaltningen 033-35 58 18

Matilda Björk

Kommunikatör Sociala omsorgsförvaltningen 033-35 73 47
Magnus Palm

Magnus Palm

Förvaltningschef Tekniska förvaltningen 033-35 74 80
Fredrik Andreasson Rastrilla

Fredrik Andreasson Rastrilla

Kommunikatör Tekniska förvaltningen 033-35 74 36

Tina Isaksson

Förvaltningschef Vård- och äldreförvaltningen 033-35 82 90

Linda Jansson

Kommunikatör Vård- och äldreförvaltningen 033-35 36 02
Anna Thuresson Dler

Anna Thuresson Dler

Kvalitetschef Stadsledningskansliet 033-35 77 76
Annica Dahlén

Annica Dahlén

Personalchef Stadsledningskansliet 033-35 77 16
Carl Morberg

Carl Morberg

Kommunsekreterare Stadsledningskansliet 033-35 84 29

Marike Wolter

Näringslivschef Stadsledningskansliet 033-35 71 84

Martin Perlstedt

Koncerninköpschef Stadsledningskansliet 033-35 71 67
Rangbar Mohammad

Rangbar Mohammad

Avdelningschef centrum för kunskap och säkerhet Stadsledningskansliet 033-35 72 81
Rickard Byström

Rickard Byström

Verksamhetschef överförmyndarenheten Stadsledningskansliet 033-35 82 64
Susanne Bladh

Susanne Bladh

Ekonomichef Stadsledningskansliet 033-35 70 46
Elin Larsson

Elin Larsson

Kommunikationsstrateg 033-35 70 66
Elisabeth Eliason

Elisabeth Eliason

Kommunikationsstrateg 0768-88 71 08
Johanna Starkenberg Fröjd

Johanna Starkenberg Fröjd

Kommunikationsstrateg 0721-60 07 81

Borås Stad

Borås är med mer än 114 000 invånare den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. På en 400-årig tradition av innovation och samarbete bygger vi nu en ännu bättre stad, en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Borås Stad
Kungsgatan 55
501 80 Borås
Sweden