Pressmeddelande -

Fullsatt då framtidens politiska makthavare diskuterade Östersjöns framtid på Hållbara Havs arena i Almedalen

Initiativet Hållbara Havs arena, salongen i briggen Tre Kronor af Stockholm, var knökfull under den politikerdebatt som ägde rum på onsdagen. Framtidens politiska makthavare och ett stort antal åhörare fyllde salongen när representanter från samtliga politiska partiers ungdomsförbund medverkade i en engagerad debatt omkring temat "Östersjön – vi bryr oss!" Ungdomspolitikerna utfrågades om morgondagens miljöpolitik" under ledning av Folke Rydén, journalist och filmare.

Under debatten diskuterades olika hotbilder och lösningar och vad som behövs ändras på. Övergödning, utfiskning, läckage av miljögifter och vad våra ungdomspolitiker ser som mest akut och viktigast att åtgärderna för att rädda Östersjön diskuterades. Politikerna beskrev sin bild av dagens situation, problemlösningar samt vad de kommer att bidra med för ett framtida friskt Östersjön. Under seminariet ombads de att räcka upp handen om de ansåg att deras parti gör tillräckligt för Östersjön. Endast två av åtta representanter räckte upp handen vilket medförde vidare diskussioner om vad som mer kan göras.  

Hela debatten filmades och kommer att publiceras på Hållbara Havs hemsida samt på Youtube. 

Med på scenen medverkade Philip Botström Miljöpolitisk talesperson från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Josefine Temrell Miljöpolitisk talesperson från Liberala Ungdomsförbundet, Gustav Kasselstrand Ordf. från Sverigedemokraternas ungdomsförbund, Tove Liljeholm Vice ordf. från Ung Vänster, Christian Carlsson Vice ordf. från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Algot Thorin Miljöpolitisk talesperson från Centerpartiets ungdomsförbund, Lorentz Tovatt Ordf. från Grön Ungdom och Kristina Much Partipolitisk sekreterare från Moderata ungdomsförbundet.

Som avslutning bjöd Göran Lindstedt, Vd inom Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor in samtliga medverkande till en örn och sälsafari under en heldagssegling på briggen tillsammans med Hållbara Hav och det team av forskare och experter från universitet och olika högskolor som Hållbara Hav samarbetar med. Under seglingen kommer framtidens makthavare att kunna bygga på sina kunskaper och den problematik med t.ex. läckande kemikalier, plaster och läkemedel som vi idag har i Östersjön.

- Stimulerande och uppfriskande att lyssna på och ta del av unga engagerade politiska företrädare som visar vilja och inger oss hopp för Östersjöns framtid säger Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav.

Mer information:
Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav, goran.lindstedt@briggentrekronor.se, 070-425 15 15 Anders Mannesten, Marknadschef Initiativet Hållbara Hav, anders.mannesten@briggentrekronor.se, 070-389 68 89 Christina Thimrén Andrews, Projektledare, christina.t.andrews@briggentrekronor.se, 070-818 82 38

www.hallbarahav.nu


Bildtext: Från vänster 

Tove Liljeholm, Vice ordförande, Ung Vänster
Lorentz Tovatt, Ordförande, Grön Ungdom
Philip Botström, Miljöpolitisk talesperson ,Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Algot Thorin, Miljöpolitisk talesperson, Centerpartiets ungdomsförbund
Josefine Temrell, Miljöpolitisk talesperson, Liberala Ungdomsförbundet
Kristina Much, Partipolitisk sekreterare, Moderata ungdomsförbundet
Christian Carlsson, Vice ordf., Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Gustav Kasselstrand, Ordf., Sverigedemokraternas ungdomsförbund
Moderator: Folke Rydén, Journalist och filmare

Fotograf: Helene Hagerman, Trossa

Relaterade länkar

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • briggen tre kronor
 • initiativet hållbara hav
 • klimat
 • miljö
 • segelfartyg
 • segling
 • tre kronor af stockholm
 • ungdomar
 • östersjön
 • östersjöregionen
 • politikerdebatt
 • hearing
 • politiker
 • ungdomspolitiker
 • evenemang
 • östersjöinitiativet
 • morgondagens makthavare
 • folke ryden

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen,  i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.hallbarahav.nu

Presskontakt

Mats Jakobsson

Presskontakt VD 070-528 20 12

Sture Haglund

Presskontakt Projektledare Marknad och kommunikation +46 (0)70-4227819

Relaterat innehåll

Relaterade event