Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förutsättningarna för utökad cancerbehandling ska undersökas i Region Uppsala

Bristol Myers Squibb (BMS) genomför ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Adxto Care AB för att undersöka hur cancervården kan göras mer tillgänglig för patienterna.

Solna, 6 maj 2021 – Cancervården i Region Uppsala ökar kontinuerligt och således även behovet av behandlingstider. Utvecklingen beror delvis på tillströmningen av moderna och effektiva behandlingsterapier. Vården ska vara personcentrerad och kunna tillhandahållas på lika villkor för hela befolkningen i länet. Det finns därför ett behov att undersöka hur cancervården kan göras mer tillgänglig för patienterna. Akademiska sjukhuset har som mål att förbättra den personcentrerade cancervården, där patienternas behov och önskningar tas med i deras vård. Därför kommer ett projekt genomföras i ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Bristol Myers Squibb (BMS). Med i projektet finns Adxto Care AB, som på uppdrag av BMS bl.a. fungerar som projektledare.

Vi har sett en genomsnittlig ökning av patientantalet på ca 5 % under de senaste åren. Vi måste därför vända på alla stenar för att undersöka hur vi ska kunna hantera detta och ge en likvärdig vård till våra patienter säger Henrik Lindman, sektionschef vid onkologkliniken.

Allt fler får och lever med cancer. Många patienter behandlas också idag längre för sin sjukdom och vården måste därför anpassas utifrån patienternas unika livssituationer där tid för familj och arbete är viktiga delar. Att skapa närhet till vård är något som också pågår genom regionens arbete med effektiv och nära vård 2030.

För vissa patienter tror vi att decentraliserad cancervård skulle innebära förbättrad livskvalitet och det känns bra att få möjlighet att utforska detta tillsammans med Adxto Care AB (BMS samarbetspartner) säger Maria Andersson Ödman, verksamhetsutvecklare på Akademiska sjukhuset.

En nära cancervård kan t.ex. innefatta att patienter har kontakt med filialer i behandling och uppföljning eller att behandlingar administreras i deras hem. Projektet ska belysa om denna typ av cancervård kan innebära att patienter klarar av vardagen enklare och inte är bundna till längre resor för att erhålla vård vid sjukhus.

Genom projektet ska det undersökas om det går och om patienter är intresserade av att få sin vård närmare och/eller vid andra tidpunkter än idag. Alla behöver kanske inte resa till Akademiska sjukhuset för att erhålla rutinbaserad behandling och någon kanske fördrar att få behandling kvällstid. Projektet ska bland annat undersöka om vård kan erhållas i Enköping, Tierp eller Östhammar — antingen via filialer till den onkologiska avdelningen vid Akademiska sjukhuset eller i patienters hem.

Vi på Bristol Myers Squibb är engagerade i hälso-och sjukvårdens utveckling och vi arbetar med många olika frågor inom detta område. Vi vill stödja utvecklingen av en mer personcentrerad vård och tillsammans med Akademiska sjukhuset har vi kommit fram till att detta projekt är relevant för att förstå hur vården skulle kunna skapa förutsättningar för en förbättrad livskvalitet genom att kunna erbjuda mer flexibilitet för patienterna. Vårt samarbete med Akademiska sjukhuset grundar sig i en övertygelse om att vi genom att arbeta tillsammans kan vara mer innovativa och bidra till mer kunskap och värde säger Anna Åleskog, Medicinsk chef på Bristol Myers Squibb i Sverige.

Inom projektet kommer det vara ett fokus på patienter med solida tumörer och med lymfom, men projektet förväntas generera resultat som är relevant för andra diagnosgrupper också. Ingen klinisk verksamhet kommer att genomföras inom projektet, utan förutsättningar och behov ska undersökas. Resultatet av projektet förväntas vara klart i slutet på 2021. Både patienter och vårdpersonal kommer bidra med kunskap i detta projekt.

För mer information, kontakta:

Anna Johansson, Senior Manager Corporate Affairs, anna.johansson@bms.com, mobil. 0702-08 17 86

Ämnen

Taggar


Om Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera ilivsavgörande behandlingar till människor med allvarliga sjukdomar. 

För mer information se www.bms.com/se. Följ oss på LinkedIn #BMSSverige och Twitter @BMSSverige

Celgene och Juno Therapeutics är helägda dotterbolag till Bristol-Myers Squibb Company. I vissa länder med hänsyn till lokal lagstiftning benämns de två dotterbolagen som företag inom Bristol Myers Squibb-koncernen.

Presskontakt

Anna Johansson

Anna Johansson

Presskontakt presskontakt och ansvarig för samhällskontakter, governmental affairs & corporate affairs manager, Bristol Myers Squibb Sverige 0702-08 17 86