Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Intäkter från Rosa Bandet går till olika fonder

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den startades 2001 av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO. Intäkterna och gåvorna kommer in till fonden bland annat genom försäljning av Rosa Bandet, minnesgåvor i samband med begravningar samt gåvor från företag och enskilda personer.

Cancerfonden driver, i likhet med Bröstcancerfonden, insamlingsaktiviteter under varumärket Rosa Bandet. Cancerfonden genomför bland annat en insamlingsgala i samarbete med TV3. Intäkterna från TV-galan går till Cancerfonden, inte till de bröstcancerdrabbades egen fond.

Bröstcancerfondens rosa band är mörkrosa, medan Cancerfondens rosa band är ljusrosa.

Insamling 2001 - 2006
De gåvor som kommer till Bröstcancerfonden går till viktig klinisk forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer.

Insamlingsresultatet för Bröstcancerfonden under åren 2001 till 2006 var drygt 6 miljoner kronor. Pengarna fördelades på:
Forskning: 4 000 000
Verksamhetsfonden: 700 000
Stipendier till vårdpersonal och medlemmar: 500 000
Bidrag till rehabilitering och rekreation för bröstcancersjuka kvinnor: 50 000

Forskningsbidragen delades ut enligt följande:
Svenska Bröstcancergruppen: 1 500 000
Svensk Onkologisk Förening: 1 000 000
Svensk förening för bröstkirurgi: 1 000 000
Cancerfonden - vårdvetenskaplig forskning: 500 000

De tre läkarorganisationerna har efter ansökan från forskare delat ut bidragen till forskning. Två representanter för BRO:s styrelse har deltagit i bedömningen av ansökningarna.

Verksamhetsfonden används bland annat till utbildning av nya kontaktpersoner. Det är kvinnor som har haft bröstcancer och som är beredda att ge stöd och vara kontaktpersoner för andra kvinnor med bröstcancer. BRO utbildar även manliga kontaktpersoner för män vars kvinnor har drabbats av bröstcancer och behöver någon att tala med.

De administrativa kostnaderna för Bröstcancerfonden är lägre än 20 procent.

Insamlingsrekord 2007
Förra året slog Bröstcancerfonden insamlingsrekord, 5 250 000 kronor samlades in. De insamlade medlen delas ut enligt nedan:
Forskning: 3 150 000
Verksamhetsfonden: 588 000
Stipendier till vårdpersonal och medlemmar: 420 000
Bidrag till rehabilitering och rekreation för bröstcancersjuka kvinnor: 42 000

Forskningsbidragen delas ut genom följande organisationer:
Svensk förening för bröstkirurgi: 1 150 000
Svenska Bröstcancergruppen: 1 000 000
Svensk Onkologisk Förening: 1 000 000

Utlysning av forskningsbidragen pågår och utdelning kommer att ske inom den närmaste tiden. Två representanter för BRO:s styrelse kommer att delta i bedömningen av ansökningarna.

För information om de läkarorganisationer som utlyser forskningbidrag:
Svenska Bröstcancergruppen: www.swebcg.roc.se
Svensk Onkologisk Förening: http://www3.svls.se/sektioner/on/
Svensk förening för bröstkirurgi: www.svenskkirurgi.se/brost

Rosa Bandet - ursprung
Rosa Bandet har sitt ursprung i USA liksom oktober som bröstcancermånad. Initiativet togs av kosmetikföretaget Estée Lauder 1991. I Sverige introducerades Rosa Bandet 1994 av Estée Lauder-företagen. BRO driver sedan dess en kampanj för Rosa Bandet i Sverige med stöd av Estée Lauder. 2001 fick kampanjen en större spridning och genombrott i Sverige då Amelia Adamo började utgivningen av en speciell bilaga om bröstcancer i tidningen Amelia. 2003 växte kampanjen ytterligare då Cancerfonden började engagera sig och aktiviteterna kring Rosa Bandet har sedan dess vuxit stort.

För mer information, kontakta:
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, har cirka 10 000 medlemmar. BRO driver verksamhet genom lokala bröstcancer­före­ningar i hela landet. www.bro.org.se

Bröstcancerfonden har postgiro 90 05 91-9. www.brostcancerfonden.se

Ämnen

Kategorier


Bröstcancerförbundet, som grundades 1982, har 11 000 medlemmar och 32 bröstcancerföreningar runtom i landet. Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer stödjer Bröstcancerförbundet patientnära bröstcancerforskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade samt driver opinion i bröstcancerfrågor. Med ditt bidrag kan vi göra mer för fler. Swisha en gåva till 900 59 19 eller bli medlem på bröstcancerförbundet.se

Kontakter

Sara Wretblad Carreras

Sara Wretblad Carreras

Presskontakt Kommunikationschef + 46 70 924 87 89
Karin Ekberg Malmström

Karin Ekberg Malmström

Presskontakt Påverkansansvarig +46 70 485 04 96

Relaterat innehåll

– Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer

Bröstcancerförbundet, som grundades 1982, har 11 000 medlemmar och 32 bröstcancerföreningar runtom i landet. Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer stödjer Bröstcancerförbundet patientnära bröstcancerforskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade samt driver opinion i bröstcancerfrågor. Med ditt bidrag kan vi göra mer för fler. Swisha en gåva till 900 59 19 eller bli medlem på bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerförbundet
Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm
Sverige