Gå direkt till innehåll
Ospridd sanning om spridd bröstcancer

Pressmeddelande -

Ospridd sanning om spridd bröstcancer


Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation driver kampanjen "Ospridd sanning"
Syftet med vår kampanj är att synliggöra de kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Bortom den rosaskimrande bilden, som berättar att nio av tio kvinnor idag överlever sin bröstcancer, lever en grupp kvinnor som hamnat i skuggan. Deras nattsvarta verklighet är en annan. Vi vill lyfta fram dessa kvinnor, få politiker och beslutsfattare uppmärksamma på deras situation.

En växande grupp kvinnor lever idag med spridd bröstcancer
I takt med att behandlingarna blir mer effektiva lever allt fler kvinnor med spridd bröstcancer. Omkring 5 500 kvinnor i Sverige lever idag med sjukdomen Trots att femårsöverlevnaden är nästan 90 procent för bröstcancer, är den bara 25 procent för kvinnor med spridd bröstcancer. Uppskattningsvis har antalet som får diagnosen spridd bröstcancer fördubblats under de senaste 20 åren. 

Spridd bröstcancer betyder att cancern spridit sig genom att bilda dottertumörer eller så kallade metastaser i andra organ i kroppen. Oftast till skelettet, men även till levern, lungorna och hjärnan. Drygt hälften av alla med spridd bröstcancer får diagnosen inom fem år från att bröstcancer först konstaterats. Idag finns inget botemedel, därför benämns spridd bröstcancer även kronisk bröstcancer. Framgångsrik forskning har gett nya behandlingar för spridd bröstcancer, vilket lett till förbättrad överlevnad. Under perioder lever många utan tecken på sjukdom. Men kvinnor med spridd bröstcancer följs inte upp på samma sätt som kvinnor med tidig bröstcancer och ytterst få fakta finns därför samlade om patientgruppen.

Vi vill få beslutsfattare att ta ställning för kvinnor som lever med spridd bröstcancer, att förstå och förbättra deras situation och livskvalitet. 
Spridd bröstcancer är en sjukdom som innebär ett stort lidande. Det kan innebära många olika behandlingar, med illamående, smärta och en förlamande trötthet som följd. Många vittnar om en dålig livskvalitet. Social isolering, oro, ångest och depressioner är tyvärr inte ovanligt. Men fullt förståeligt, då fakta säger oss att 3 av 4 dör inom 5 år från att de fått diagnosen. Inte sällan är de som drabbas under 50 år och befinner sig i livets allra aktivaste fas med yrkesliv och barn i skolåldern.

Kvinnor med spridd bröstcancer är en heterogen grupp, men gemensamt för alla är att de behöver stöd från flera olika håll, Vår första prioritering är att säkerställa att de drabbade och deras anhöriga ska få det stöd de behöver under hela sjukdomsperioden. Kunskapen om spridd bröstcancer måste öka. Ta ställning genom att besöka www.ospriddsanning.se

Relaterade länkar

Ämnen


Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO. De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk patientnära forskning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer.

Kontakter

Sara Wretblad Carreras

Sara Wretblad Carreras

Presskontakt Kommunikationschef + 46 70 924 87 89
Karin Ekberg Malmström

Karin Ekberg Malmström

Presskontakt Påverkansansvarig +46 70 485 04 96

Relaterat innehåll

– Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer

Bröstcancerförbundet, som grundades 1982, har 11 000 medlemmar och 33 bröstcancerföreningar runtom i landet. Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer stödjer Bröstcancerförbundet patientnära bröstcancerforskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade samt driver opinion i bröstcancerfrågor. Med ditt bidrag kan vi göra mer för fler. Swisha en gåva till 900 59 19 eller bli medlem på bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerförbundet
Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm
Sverige