Gå direkt till innehåll
EN DESTINATION I HISTORISKA MILJÖER

Nyhet -

EN DESTINATION I HISTORISKA MILJÖER

En destination i Forsåker är en plats som levandegörs av mötet mellan historia och nya idéer. Ett besöksmål som är den självklara knutpunkten med inspirerande miljöer som berör alla sinnen. Men hur formas en destination som lockar verksamheter som kan göra platsen unik och samtidigt är hållbar över tid?

En kraftkälla, en energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål som binder samman Mölndals stadskärna“, så lyder visionen för Forsåker som med sina historiska industribyggnader utmed forsen ger Mölndal möjligheten att bygga en destination, ett besöksmål som blir unikt i Västsverige.

Genom en marknadsanalys identifierades ett flertal besöksmål av olika slag i Mölndal med även ett tomrum med utrymme att förstärka det totala utbudet i staden. Industrikärnan i Forsåker, området för den planerade destinationen, utgörs av industribyggnader, många med anor från sent 1800-tal som bevarats från det pappersbruk som tidigare har varit synonymt med området. I framtiden kommer dessa byggnader utgöra ett nytt stråk fyllda med upplevelser av olika karaktär. Målsättningen är att komplettera övrig handel i Mölndal och berika staden med ett småskaligt och kontrastrikt utbud.

Vad innehåller en destination?

Det tomrum som identifierades belyser människors längtan efter tillhörighet, ursprung och unikitet. Vi alla dras till det genuina, till platser, produkter och upplevelser som har en historia som berör. Upplevelser som inte bara infriar förväntningar utan också överträffar dem.
Resultatet blev tre rum. Tre rum med tydlig kreativ profil som vardera fylls med verksamheter där människan och skapandet är i absolut fokus.

  • Matrum: Ett restaurangliv med mixade kök och smakupplevelser där konstformen och hantverket är mat. Genom att placera dessa verksamheter i sociala miljöer skapas unika förutsättningar för liv och gemenskap.
  • Scenrum: En ny dans- och produktionsmiljö. Här skapas en inkluderande och kreativ studiomiljö där människor i alla åldrar får chansen att förenas i dans och skapande. Scenrummet syftar till att göra dans och rörelse till naturliga element i Forsåker, i såväl lokaler som på gator och torg.
  • Skaparrum: Ett centrum för småföretagare, genuina hantverk och utbildning. Här samlas verksamheter med nya idéer och unika produkter som för tankarna till platsens ursprung.

Arbetet med att skapa förutsättningar för verksamheter med önskade spetskvalitéer pågår för fullt. Under hösten tecknade Mölndala Fastighets AB en avsiktsförklaring med dansorganisationen Twisted Feet. Läs hela artikeln här

Hur skapas en hållbar destination i Forsåker?

Det finns många delar som går hand i hand i utvecklingen av Forsåker som stadsdel och Forsåker som destination. Det som dock skiljer en destination från en stadsdel är att destinationen behöver innehålla delar som är så starka att de lockar människor i omlandet att, av egen vilja och på sin fritid, välja att åka till platsen i konkurrens med allt annat.

Men för att ge utrymme till dessa spetskvalitéer behövs även en bas som gör platsen långsiktigt hållbar, som ger en ekonomisk trygghet för hela Industrikärnan. Därför blir också ett samlat ägande av flera fastigheter i och runt Industrikärnan en viktig förutsättning för att kunna sätta samman en hållbar ekonomi bestående av både små aktörer och stora, stabila hyresgäster.

Forsåker kommer levandegöras och vara platsen för en ny destination där historien möter nya idéer. En destination fylld av skaparanda och mod. En självklar knutpunkt med inspirerande miljöer för dans, mat och genuint hantverk. Med sitt centrala läge, unika industribyggnader, fors och historia kommer platsen återigen besjälas av liv och gemenskap.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB Talesperson för MFAB och byggkonsortiet Forsåker 0736-73 59 08

Relaterade nyheter