Gå direkt till innehåll
För att inte blanda de båda flödena har en temporär invallning byggts i form av grusvallar
För att inte blanda de båda flödena har en temporär invallning byggts i form av grusvallar

Nyhet -

Nu drar saneringsarbetet igång

Det grävs i ån som rinner genom Forsåker, helt enligt plan. Arbetet som pågår just nu är sanering av sediment som finns på botten där åns flöde möter vattnet som rinner ut från pappersbrukets gamla kulvertar. Det första av många saneringsåtgärder som syftar till att ta bort förorenat material från förr.

Vi har tidigare pratat om omfattande undersökningar av mark och byggnader som gjorts på Forsåkerområdet (Läs mer: ”Positivt besked för Forsåker efter markundersökningar). Undersökningar som indikerade vilka saneringsåtgärder som behöver göras för att ta bort och ersätta förorenat material som ligger kvar sedan pappersbrukets tid. Nu har det första arbetet med sanering dragit igång och ån som rinner genom Forsåker stod först på tur.

Varför saneras ån?

Det är bara en liten del av ån som behöver saneras, den del där flödet från ån möter vattnet som rinner ut från de gamla kulvertar som löper under fabriksbyggnaderna. Här har vatten runnit genom åren och fört med sig oljerester och andra föroreningar som släppts ut från bruket. I kulvertmynningen är vattenflödet inte lika starkt som i årännan vilket gett att grus och sand sedimenterat här. I dessa sediment har även föroreningar ansamlats samtidigt som växligheten fått fäste i form av kaveldun m.m.
Vid ett ökande vattenflöde riskerar sedimenten att spolas bort och därmed sprida föroreningarna vidare i ån. Med andra ord riskerar det att påverka åns klimat på längre sikt om det inte åtgärdas.

Hur går arbetet till?

För att inte blanda de båda flödena har en temporär invallning byggts i form av grusvallar som syns på bilden ovan. Här används sedan en lite annorlunda grävskopa med en lång arm som når ner till botten av ån, där cirka tre decimeter av botten grävs upp och sedan fraktas iväg. Det var viktigt att arbetet utfördes under sommarhalvåret innan hösten kommer och fiskarna tar sig till området för att leka.

Detta är det enda saneringsarbetet som kommer göras i ån, vid ett senare skede kommer marken kring ån och övriga delar av området saneras från diverse föroreningar och avfall som samlats under åren.

Kommer mer arbete göras med ån?

Ån i Forsåker kommer genomgå stora förändringar där den bland annat lyfts fram och blir tydligare, men även mer tillgänglig genom lägre vattenflöden (Se text). Den kommer vara en nyckelfaktor i områdets karaktär, med bland annat ett vattentorg som nav för restaurang- och kulturverksamhet.
Ombyggnationen inkluderar ett antal förbättringsåtgärder som kanske inte blir lika synliga för allmänheten men som är direkt avgörande för hållbarhet och säkerhet. Så kallade avlastningsschakter kommer göras längs med ån, där marknivån sänks och slänter ner mot vattnet säkras. En säkerhetsåtgärd för att se till att delar av marken inte rasar ner i vattnet. Arbetet planeras komma igång i slutet av 2020 eller i början av 2021.

Ämnen

Taggar

Regioner


Med 3000 nya bostäder och 4000 arbetsplatser blir Forsåker en helt ny stadsdel i Mölndal. Platsens 300-åriga historia som pappersbruk och forsen som strömmar genom området ger Forsåker sin unika karaktär. De historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och kommer att fyllas med nytt liv som får Forsåker att växa till en betydande destination. Med restauranger, handel, kultur, utbildning, eget vattenkraftverk och spännande miljöer kommer platsen åter att blomstra.

Projektet drivs av det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB tillsammans med bostadsaktörerna Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam.  Läs mer på www.forsaker.se

Presskontakt

Bjarne Fjellanger

Bjarne Fjellanger

Presskontakt VD Mölndala Fastighets AB 0736-73 59 08
Annelie Bjerkne-Gerdin

Annelie Bjerkne-Gerdin

Presskontakt Projektutecklare MölnDala Fastighets AB 0707-25 81 68
Jenny Tonning

Jenny Tonning

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0704-67 77 40
Johan Lejonthun

Johan Lejonthun

Presskontakt Projektutvecklare Mölndala Fastighets AB 0768-522 420

Relaterade nyheter