Gå direkt till innehåll
Många bra nyheter för byggsektorn men det blir ingen höjning av ROT i höstbudgeten 2020
Många bra nyheter för byggsektorn men det blir ingen höjning av ROT i höstbudgeten 2020

Pressmeddelande -

Flera bra nyheter för byggsektorn i regeringens höstbudget men vi saknar en höjning av ROT

Vi ser positivt på att regeringen och samarbetspartierna väljer att fortsätta fokusera på den gröna omställningen och även gör flera kraftfulla satsningar riktat till bygg- och bostadsmarknaden. Men historien har också lärt oss att en satsning är en sak, sedan måste det också gå att genomföra i praktiken. Då får inte regler och handläggning bli för komplicerat, säger Monica Björk.

De nyheter som berör byggsektorn i årets höstbudget är följande:

Energieffektivisering i flerbostadshus
En åtgärd som branschen har efterfrågat under lång tid och som Byggmaterialhandlarna ser positivt på. Regeringen föreslår 900 miljoner kr till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus under 2021. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar. För 2022 avsätts 2,4 miljarder kr och för 2023 avsätts 1 miljard kr. Så totalt en satsning 4,3 miljarder kr under en treårsperiod. Reglerna för genomförande kommer utarbetas under hösten och Byggmaterialhandlarna kommer följa utvecklingen, så att det inte blir för krångligt för företag och privatpersoner att söka. 

Utökat investeringsstöd för hyresrätter
Där höjs den sk. bemyndiganderamen från nuvarande 7,5 miljarder kr till 9,3 miljarder kr för 2021. För 2022 ökas det med 1,1 miljard kr och för 2023 föreslås det öka med 1,9 miljarder kr. Målsättningen är att det skall byggas fler hyresrätter och få byggbolag ett fokusera på detta segment i marknaden.

Grön omställning
I sammanhanget futtiga 10 miljoner kr får Naturvårdsverket för att bistå företag att kliva in i den cirkulära ekonomin. Dessa medel skall kartlägga vilka lagar och regler som ligger i vägen för cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket får också 10 miljoner kr för en ökad kartläggning av avfall, som skall gå till ett system för ökad kontroll och spårbarhet, vilket är ett bra steg på vägen för ökad återvinning

Solcells ROT
En nyhet i budgeten är att privatpersoner kan söka stöd för installation av solceller samt lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion 15% för solceller och 50% för batterilagring. Bidraget som kommer att utformas enligt ROT-modellen får uppgå till max 50 000 kr per person och år. 

Höjt ROT avdrag kom ej med i höstbudgeten
En fråga som Byggmaterialhandlarna har drivit under längre tid är att höja ROT-avdraget till 50% samt att höja beloppsgränsen till 100 000 kr. Vi tror fortfarande att det är en mer effektiv satsning för att möta lågkonjunkturen än flera nya och tillfälliga satsningar som tar tid för företag och privatpersoner att förstå som innebär att myndigheter måste utforma nya regler. Denna satsning uteblev dessvärre i höstbudgeten. Vi har under våren gett HUI Research i uppdrag att räkna på effekten av detta. En höjning av bidragsdelen från dagens 30% till 50% av arbetskostnaden, samt ett höjt takbelopp från 50 000 kr till 100 000 kr per person och år, skulle kunna skapa ytterligare 7 500 heltidsarbeten inom bygg- och installationssektorn, avslutar Monica Björk.

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg& Industri, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige, Kesko, XL-BYGG, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige