Gå direkt till innehåll
Tillväxten har varit genomgående positiv under årets tre första kvartal. Försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018.
Tillväxten har varit genomgående positiv under årets tre första kvartal. Försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018.

Pressmeddelande -

Fortsatt tillväxt i Byggmaterialhandeln under tredje kvartalet

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Det innebär att tillväxten varit genomgående positiv under årets tre första kvartal. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på 3,8 procent för årets första nio månader.

Precis som tidigare kvartal under året var tillväxten starkast i Västra Sverige. ”Skivmaterial”, ”Fönster och glasvaror” och ”Tryckimpregnerat virke” var de kategorier som bidrog mest till tillväxten i branschen. Dessa tre produktkategorier står för nästan en fjärdedel av branschens omsättning och för drygt en tredjedel av tillväxten under det tredje kvartalet.

Att branschen haft positiv tillväxt under årets tre första kvartal gör att 2019 ser ut att bli ett bra år för byggmaterialhandeln, säger Monica Björk VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Kvar av året är de för bygghandeln viktiga höstmånaderna och en traditionellt lugnare decembermånad sett till försäljning.

Att byggmaterialhandlarna är optimistiska och nästan hälften tror på ökad försäljning är bra inför kommande kvartal, avslutar Monica Björk, VD för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.


Tabell. Produktkategorier efter störst bidrag till branschens tillväxt, Q3 2019, löpande priser, (förra kvartalets position inom parentes)

Produktkategori
1. Skivmaterial
2. Fönster och glasvaror (7)
3. Tryckimpregnerat virke (2)
4. Interiör trä
5. Tak- och väggbeklädnad (13)


Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

Information om den nya prenumerationstjänsten finns påwww.byggmaterialindex.se

Ämnen

Taggar


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Vi arbetar med frågor som statistik, hållbarhet, digitalisering och lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser.

Presskontakt

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421

Relaterat material

Relaterade nyheter

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige