Gå direkt till innehåll
Positiv försäljningsprognos för Byggmaterialhandeln 2022

Pressmeddelande -

Positiv försäljningsprognos för Byggmaterialhandeln 2022

Byggmaterialhandeln har gått starkt under 2021. Hittills i år uppgår tillväxten i Byggmaterialindex till drygt 11 procent, vilket är strax över tillväxttakten under 2020. Försäljningstillväxten har under 2021 varit starkt präglad av prisökningar på bland annat trävaror. Prisökningarna förväntas avta under 2022, dock inte ned till nivåerna som rådde innan pandemin. Stigande inflation väntas dock leda till prisökningar inom andra produktkategorier

Företags- och offentliga investeringar ligger till grund för god försäljningsutveckling inom proffshandeln, men även fortsatt hög ROT-användning väntas bidra till utvecklingen. Vad gäller konsumentförsäljningen väntas den utvecklas svagare under inledningen av 2022 för att under andra halvan av året möta nivåerna från 2021.

  • - Under 2022 förväntas försäljningsutvecklingen i Byggmaterialindex bli positiv Fortsatt hög investeringsvilja som genererar köp i proffssegmentet kommer att vara drivande i 2022 års utveckling, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.
  • Flera faktorer riskerar att ställa till det under 2022. Fraktproblematiken ser ut att kvarstå en bra bit in i det nya året. Samtidigt verkar pandemin ta fart igen, vilket riskerar att påverka ekonomin negativt, avslutar Monica Björk.

Återigen väntar ett nytt år som har flera osäkra faktorer på startlinjen. Pandemin och utbredningen av omikron riskerar att bromsa den kraftiga ekonomiska utveckling som pågått under hösten. Fraktproblematiken ser ut att kvarstå åtminstone en bit in i 2022, vilket riskerar att driva upp prisutvecklingen på produkter som tillverkas utomlands och fraktas till den svenska marknaden. Inflationen, och därmed prisökningen, drivs också av högre bränslekostnader och ökade elkostnader.

Prognosen för Byggmaterialindex 2022 är en försäljningstillväxt på 4 procent jämfört med 2021, mätt i jämförbara enheter.


Möjlighet till mer data som prenumerant
En prenumeration på Byggmaterialindex ger tillgång till utvecklingstal totalt och regionalt, och även uppdelat mellan proffs- och konsumentförsäljning. Nyckeltalen över branschutvecklingen släpps månadsvis i en rapport tillsammans med kommentarer och en tydlig sammanställning av relevanta branschnyckeltal. Möjlighet till nyckeltal för specifika varugrupper finns enligt varugruppsindelningen BK04.

Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Joakim Wirén, analytiker, HUI Research
Telefon: 070-147 66 56
E-post: joakim.wiren@hui.se


Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma AB, Derome Bygg & Industri AB, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige  AB, Kesko AB, Mestergruppen Sverige AB, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Relaterat innehåll

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige