Gå direkt till innehåll
Byggmaterialhandeln hade ett starkt 2020

Pressmeddelande -

Byggmaterialhandeln hade ett starkt 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 10 procent under 2020 jämfört med under 2019. Detta gör 2020 till ett mycket starkt år för branschen. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit strax över fem procent.

Försäljningsutvecklingen var stark i hela landet under årets sista kvartal. Tillväxten under fjärde kvartalet uppgick till 10 procent mätt på jämförbara enheter och jämfört med samma period föregående år.

  • Året avslutas som en spegelbild av året som helhet. Tillväxten har varit stark och legat på en jämn nivå under samtliga kvartal samtidigt som framtiden fortsätter att vara väldigt osäker, säger Monica Björk, vd för Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.
  • Under det mycket speciella året 2020 har byggmaterialhandeln växt kraftigt. Inställda semesterplaner och mer tid i hemmet har varit drivande för konsumenternas köp i bygghandeln. Utvecklingen i proffsförsäljningen speglar i stort den historiska tillväxten i Byggmaterialindex och visar att många proffsrelaterade byggprojekt har kunnat genomföras trots pandemin, säger Monica Björk, vd för Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

Försäljningsutveckling Byggmaterialindex per kvartal 2020

Q1

Q2

Q3

Q4

9%

13%

7%

10%

Avser jämförbara enheter, jämfört med samma kvartal föregående år.

Byggmaterialindex delas upp i proffs- och konsumentförsäljning

En nyhet för i år är att Byggmaterialindex delas upp i proffs- och konsumentförsäljning. Under 2020 växte den proffsrelaterade försäljningen med 3 procent. Konsumentförsäljningen hos byggmaterialhandelns proffsdrivna aktörer växte med hela 19 procent. Konsumentförsäljningen har gått starkt under i stort sett hela året. Den proffsdrivna försäljningen har däremot haft en mer ojämn tillväxttakt under 2020.

Möjlighet till mer data som prenumerant
Via Byggmaterialindex erbjuds branschens parter möjligheten att prenumerera på ett unikt beslutsunderlag om byggmaterialhandelns utveckling. Prenumerationstjänsten innefattar exklusiv information om hur branschen utvecklas sett till riket, regioner och produktgrupper tillika fördelat på försäljning riktad till proffs respektive konsument. Produktgruppsstatistiken baseras på branschens detaljerade varugruppsindelning BK04.

Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se

För ytterligare kommentarer kontakta:

Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Telefon: 08-762 76 57
E-post: monica@byggmaterialhandlarna.se

För statistikfrågor kontakta:

Joakim Wirén, analytiker HUI Research
Telefon: 070-147 66 56
E-post: joakim.wiren@hui.se


Fakta om Byggmaterialindex: HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG). Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, och Mestergruppen (XL-BYGG).

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg& Industri, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige, Kesko, XL-BYGG, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Relaterat innehåll

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige