Gå direkt till innehåll
Starkt november för Byggmaterialhandeln

Pressmeddelande -

Starkt november för Byggmaterialhandeln

Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 9,4 procent i november.

Efter oktober månads kraftiga förbättring med en stark positiv utveckling fortsatte försäljningsutvecklingen i samma takt även i november. Försäljningen i byggmaterialhandeln ökade med 9,4 procent avseende jämförbara enheter jämfört med samma månad föregående år. Svaga jämförelsetal från november 2016 gav goda förutsättningar för tillväxt i år. Antalet vardagar var lika många i november i år som i november i fjol. Hittills i år, det vill säga under perioden januari-november, har försäljningen ökat med 5,1 procent avseende jämförbara enheter.

Kommentar från Byggmaterialhandlarna

Jag är positivt överraskad, säger Ulf S. Gustafsson, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Uppgången under året ser ut att hålla ända till årsskiftet. Vi fick en nedgång i april men resten av året har visat plussiffror.

Den starka utvecklingen gällande nyproduktion är upp på mycket höga nivåer och det gynnar naturligtvis oss också. Vi har definitivt kompenserat oss för nergången på ROT-marknaden, avslutar en nöjd Ulf S. Gustafsson.

Nästa publiceringstillfälle:

Försäljningsuppgifter avseende december 2017 beräknas bli publicerade den 23 januari klockan 08:00.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna (f.d. Bygg & Järnhandlarna) är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vi samlar över 780 medlemsföretag. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra grundstenar är:
* Samordning
* Opinionsbildning
* Kommunikation
Vi arbetar med frågor som statistik, Juridik, Säkerhetsfrågor, Hållbarhetsfrågor, Driver branschprojekt och skapar gemensamma mötesplatser.

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige