Gå direkt till innehåll
Viktigt steg taget för spårbarhet i hela byggprocessen och en byggnads livscykel

Pressmeddelande -

Viktigt steg taget för spårbarhet i hela byggprocessen och en byggnads livscykel


Under 2018 fattade ledande aktörer i byggbranschen i den sk GTIN-gruppen (Byggmaterialhandlarna, Byggmaterialindustrierna, NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke och BIM Alliance) ett branschgemensamt beslut om att använda GTIN, Global Trade Item Number, som standardiserad identifikation för byggprodukter. Nu har ett nytt enhälligt beslut fattats om att anpassa de generella GTIN-reglerna till byggsektorn i Sverige. Förhoppningen är att få dem godkända och bli global standard. 

Med GTIN kan byggprodukter identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. GTIN är en standard som används globalt av många olika branscher. Detta nya branschgemensamma beslut om att anpassa reglerna för byggsektorn är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot spårbarhet i byggsektorn.


- Genom beslutet tar vi ett gemensamt ansvar för en effektivare och smartare byggbransch och en hållbar samhällsbyggnad. Nu är det upp till varje aktör att verkligen nyttja dessa regler, säger Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna och representant i GTIN-gruppen.

- För byggmaterialhandeln som sedan femton år tillbaka använder GTIN innebär det nya anpassade regelverket för bygg ingen stor förändring i arbetssättet. Däremot blir det tydligare att GTIN blir än viktigare som primär informationsbärare för att kunna särskilja produkter i syfte att skapa ökad spårbarhet, avslutar Monica.

För att praktiskt införa GTIN i byggbranschen startade standardiseringsorganisationen GS1 Sweden tillsammans med branschföreträdare i Användargrupp Bygg ett arbete för att anpassa och komplettera det globala regelverket för GTIN-standarden (GTIN Management Rules) för att den ska fungera i byggbranschen i Sverige. Det var inom ramen för denna användargrupp som beslutet om GTIN-regler anpassade för byggbranschen enhälligt fattades. Eftersom Sverige ligger långt fram i detta arbete kommer GS1 även att arbeta för att anpassningarna för byggbranschen blir global standard.

Ta del av det nya regelverket (GTIN Management Rules). Mer information finns på sidan om Användargrupp Bygg och på GS1 Swedens branschsida för bygg.

Ämnen

Kategorier


Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Vi fokuserar på med hållbarhet, digitalisering, försäljningsstatistik, lobbying samt skapar gemensamma mötesplatser. Våra medlemmar är AB Karl Hedin, Ahlsell, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome Bygg& Industri, Happy Homes AB, Nordström bygghandel, Optimera Sverige, Kesko, XL-BYGG, Woody Bygghandel samt ett femtiotal fria byggmaterialhandlare.

Kontakter

Monica Björk

Monica Björk

Presskontakt vd 0703048421
Fredrik Johanson

Fredrik Johanson

Presskontakt ordförande styrelsen

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige