Gå direkt till innehåll

Ämnen: Miljö, energi

För klimatets skull - gör handeln med återbrukat byggmaterial momsfri

För klimatets skull - gör handeln med återbrukat byggmaterial momsfri

Byggmaterialhandeln har en hög ambition att minska sin klimatpåverkan. Ett viktigt bidrag är återbruk av byggmaterial. Men andelen återbrukade produkter är än så länge låg. Byggmaterialhandlarna kommer med tre förslag till regergingen- gör handel med återbrukat material momsfri, förbjud rivning utan att först återbruksinventera och se över avfallslagstiftningen så att en produkt får längre liv.

försäljningen ökade med nästan 6 procent under tredje kvartalet 2022. Träprodukter hade en negativ utveckling för första gången sedan pandemin bröt ut.

Negativ försäljningsutveckling för träprodukter – för första gången sedan före pandemin

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 6 procent under tredje kvartalet 2022. Träprodukter, som utvecklades väldigt starkt under samtliga kvartal mellan första kvartalet 2020 och första kvartalet 2022, har en negativ utveckling för första gången sedan pandemin bröt ut.

Retursystem Byggpall är nominerat till utmärkelsen ”Årets Återanvändare”

Retursystem Byggpall är nominerat till utmärkelsen ”Årets Återanvändare”

Retursystem Byggpall är nominerat till ”Årets Återanvändare” på Återvinningsgalan i Göteborg den 1 december!
Återvinningsgalan startades 2009 av facktidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Bakgrunden är ”Swedish Recycling Awards” som instiftades 2007 för att premiera lysande innovationer, investeringar, personliga insat

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige