Gå direkt till innehåll
Pristagarna i Årets byggnadsvårdare 2018. Från vänster Gunnar Almevik, Jens Böhn (Årås kvarn), Kerstin Johansson, Göran Nyman och Gösta Isaksson (Årås kvarn) Foto: Anette Lund
Pristagarna i Årets byggnadsvårdare 2018. Från vänster Gunnar Almevik, Jens Böhn (Årås kvarn), Kerstin Johansson, Göran Nyman och Gösta Isaksson (Årås kvarn) Foto: Anette Lund

Pressmeddelande -

Vinnarna av Årets byggnadsvårdare 2018

I samband med konferensen Staden tar form anordnade Svenska Byggnadsvårdsföreningen sitt årliga branschmingel fredag 14:e september på Sveateatern i Sundsvall. Minglets konferencier var skådespelaren, programledaren och årets byggnadsvårdare 2016 Ulla Skoog. Kvällens höjdpunkt var utdelningen av priset Årets byggnadsvårdare 2018.

I år gick titeln i kategorin Försvara till Kerstin Johansson, Arkitekt LAR/MSA, Marstrand. Under längre än ett decennium har Kerstin varit engagerad i kampen för ett bevarande av Turisthotellet i Marstrand. Hon har lagt ner ett oerhört arbete på att skapa opinion genom debattartiklar och skrivelser där hon uppmanat kommunen att ta sitt ansvar och förelägga fastighetsägaren underhåll av byggnaderna. Kerstin har samverkat med Marstrands hembygdsförening, Byggnadsvårdsföreningen och de gemensamma insatserna har gjort att turerna kring Turisthotellet har fått mycket uppmärksamhet i såväl lokal som nationell media.

Trots idoga insatser är rivningen av riksintresset i Marstrand nu ett faktum och Kerstin konstaterade i samband med prisutdelningen att lärdomen att ta med sig är att i liknande ärenden vara tidigt ute innan processen kommit för långt. 

- Jag är mycket tacksam för utmärkelsen och känner att jag skulle vilja dela det med många andra som jobbat för att Turisthotellet ska bevaras och få en bra funktion. Samtidigt är jag så klart besviken över att allas ansträngningar inte kunnat förhindra rivning. Men jag hoppas att kommunen och fastighetsägaren nu gör sitt yttersta för att slutresultatet ska motsvara ambitionen i detaljplanen, sa Kerstin efter att ha mottagit utnämningen.

I kategorin Vårda utnämndes Bygdegårdsföreningen Årås kvarn till Årets byggnadsvårdare för sina insatser på Årås Säteri. 1983 köpte föreningen den då förfallna Årås kvarn och renoverade denna med varsamma metoder. Successivt har fler byggnader i den fina miljön kring säteriet Årås införskaffats, bland annat en tjänstebostad som drivs som vandrarhem sedan 1991. År 2011 förvärvade föreningen själva säteribyggnaden och föreningen äger nu samtliga byggnader som finns kvar från det ursprungliga Årås säteri.

Nu siktar föreningen på att omvandla det gamla säteriet till en varsamt renoverad konferensanläggning. Planen är mycket ambitiös, inte minst när det gäller att återskapa den omgivande parken och att successivt ta ner de granplanteringar på markerna som täckt betesmarker och slåtterängar sedan 1960-talet. De senaste åren har föreningen ordnat byggnadsvårdsläger i syfte att restaurera säteribyggnadens fasader och fönster.   

- Det känns mycket uppmuntrande och oväntat att få det här priset. Det finns så mycket fina och välbevarade hus i hela Sverige så att just vi blivit utvalda är mycket hedrande. Föreningen och vårt arbete går framåt hela tiden och sådana här utmärkelser ger ytterligare kraft att jobba vidare. Exteriört är arbetet nästan klart och målet är inom synhåll men vi är inte stressade, det är resan som är mödan värd, kommenterade föreningens representanter ordförande Jens Böhn, Göran Nyman och Gösta Isaksson utmärkelsen.

Kvällens sista pris, i kategorin Utveckla, gick till Gunnar Almevik, professor vid Institutionen för kulturvård på Göteborgs Universitet. 

Som nyutexaminerad bebyggelseantikvarie insåg Gunnar att kulturmiljövården är helt beroende av kompetenta hantverkare för att kunna rädda och förvalta kulturarvet. Han tog initiativet till en KY utbildning för snickare och murare i samarbete med Mariestads kommun och Institutionen för kulturvård. Under de 20 år som skolan funnits har den utvecklats är nu en del av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet där hantverkare inom trä, mureri, landskapsvård och trädgård kan ta en fil kand eller magisterexamen. Gunnar Almevik har skapat ett lärarteam som tillsammans utvecklat skolan till att vara ledande inom traditionellt bygghantverk i Sverige. Under sin sista period som rektor etablerade han även Hantverkslaboratoriet. En institution vars syfte är att forska och dokumentera kunskap kring traditionellt hantverk.

- Jag är självklar jättestolt över att få det här priset. Mest stolthet känner jag över alla de kunniga och kompetenta studenter vi haft genom åren som nu gör ett fantastiskt jobb för byggnadsvården i hela landet. Kunskap är makt, sa Gunnar Almevik efter att han mottagit priset.


Så här lyder de fullständiga motiveringarna:

Årets byggnadsvårdare 2018 i kategorin Försvara

Kerstin Johansson

Årets pristagare har med stor kunskap och djupt engagemang försökt rädda det anrika och kulturhistoriskt värdefulla Marstrands Turisthotell från rivning. Under mer än tio år har hon aktivt manat kommunens ansvariga nämnd att förelägga fastighetsägaren att underhålla byggnaderna så att det kulturhistoriska värdet bevaras. I samverkan med Marstrands hembygdsförening har hon skapat opinion för att rädda anläggningen genom tidningsartiklar, skrivelser och anföranden; en föredömlig insats i Byggnadsvårdsföreningens anda.

Årets byggnadsvårdare 2018 i kategorin Vårda

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn

Årets vinnare har gjort en fantastisk kulturvårdande insats helt och hållet ideellt ända sedan den startades 1983. Det började med att en förfallen kvarn köptes upp och renoverades med varsamma metoder. Föreningen har under åren anordnat ett flertal byggnadsvårdsläger och lagt ner mycket arbete för att skapa en unik mötesplats med aktiviteter, vandrarhem och sommarcafé för alla. Bygdegårdsföreningen Årås kvarn är verkligen en förebild för andra ideella föreningar som gör insatser för att rädda kulturarvet, göra det tillgängligt och samtidigt erbjuda ett attraktivt besöksmål.

Årets byggnadsvårdare 2018 i kategorin Utveckla

Gunnar Almevik

Årets pristagare har fått flera människor att samverka för ett gemensamt mål och startat en påbyggnadsutbildning för hantverkare i Mariestad. Utbildningen har utvecklats under tjugo år och är nu en del av Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet där studenter kan ta en fil kand- eller magisterexamen inom hantverksyrken, landskapsvård och trädgård. Tack vare hans föredömliga insats har vi under de sista två decennierna fått ett nytillskott av oerhört duktiga och kunniga hantverkare som utvecklar byggnadsvården i hela landet.

Kontaktuppgifter Årets byggnadsvårdare 2018
Kerstin Johansson, 0708-13 43 10
Gunnar Almevik, 031-786 93 01‬
Jens Böhn, ordförande Hembygdsföreningen Årås kvarn, 0705-31 61 55

Ämnen

Taggar


Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Presskontakt

Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Ideell förening Byggnadsvård, byggnadsteknik, hållbart byggande 08-30 37 85
Stephan Fickler

Stephan Fickler

Presskontakt Verksamhetsledare Byggnadsvård, byggnadsteknik, hållbart byggande 08-30 00 85

Relaterat material

Relaterade nyheter

Sveriges nätverk för byggnadsvård

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Svenska byggnadsvårdsföreningen
Eastmansvägen 35
113 82 Stockholm