Gå direkt till innehåll
Kursen "Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut" ges genom Aktuell Hållbarhet den 13 oktober 2021.
Kursen "Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut" ges genom Aktuell Hållbarhet den 13 oktober 2021.

Utbildning: Ekosystemtjänster – värdering och integrering (2021-10-13)

Tid 13 Oktober 2021 09:00 – 16:30

Plats Stockholm (fysisk träff i kurslokal)

Kraven ökar på organisationer att värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster. Under denna utbildning får du veta hur ekosystemtjänster kartläggs, mäts och värderas samt hur detta kan användas i din organisation – i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.

Om utbildningen

Utbildningen går igenom hur du kan arbeta med ekosystemtjänster i din egen organisation och det senaste inom ekosystemtjänsters tillämpning, lagstiftning, institutionella krav och trender. 

Du lär dig om värdering av ekosystemtjänster och grön infrastruktur utifrån metoder, verktyg och utredningar, hur vi kan ta oss an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv samt hur du utvärderar ditt eget och andras arbete med ekosystemtjänster. 

Målet med utbildningen är att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper om hur ekosystemtjänster kan och bör implementeras i den egna verksamhetens arbetssätt, mål och strategier.

Kursledare är Magnus Tuvendal, ekosystemtjänstspecialist på Calluna AB. Magnus är en av Sveriges ledande tänkare och konsulter inom hållbar samhällsutveckling med särskilt fokus på ekosystemtjänsters teori och praktik. Kursen ges av Aktuell Hållbarhet.

Vem kan delta?

Utbildningen riktar sig till:

  • Personer som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling eller stadsplanering.
  • Personer som i sitt arbete gör anspråk på mark och vatten (t.ex. fastighetsbolag, byggherrar, landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, beslutsfattare). 
  • Andra verksamhetsutövare som söker kompetensutveckling för att effektivisera och fördjupa sitt hållbarhetsarbete.

Mer information

För mer information, se Aktuell Hållbarhets kurssida där du bland annat kan läsa om utbildningens innehåll, kursledare, kostnad och anmälan.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Fredrik Ström

Fredrik Ström

Presskontakt VD Företagsövergripande frågor 010-303 91 23

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige