Gå direkt till innehåll
EcoComp är ett nytt verktyg för ekologisk kompensation och kolinlagring i svensk natur som utvecklas av Calluna AB med finansiering från Vinnova.
EcoComp är ett nytt verktyg för ekologisk kompensation och kolinlagring i svensk natur som utvecklas av Calluna AB med finansiering från Vinnova.

Nyhet -

EcoComp – plattform för ekologisk kompensation och kolinlagring

Calluna utvecklar ett verktyg för ekologisk kompensation och kolinlagring i svensk natur. Genom EcoComp ska biologisk mångfald och kolinlagring kunna inkluderas på ett systematiskt och transparent sätt i hållbarhetsarbetet hos olika aktörer.

Calluna har nu påbörjat arbetet med att utveckla ett verktyg som ska länka samman företag, offentliga institutioner och andra aktörer i behov av kompensationsåtgärder med leverantörer av biologisk mångfald och kolinlagring i svensk natur. Projektet EcoComp finansieras av Vinnova.

Genom EcoComp ska biologisk mångfald och kolinlagring i svensk natur kunna inkluderas på ett systematiskt och transparent sätt i hållbarhetsarbetet hos olika aktörer.

Plattform som länkar leverantör med kund

Syftet med projektet EcoComp är att motverka utarmningen av den biologiska mångfalden genom att skapa en plattform för verksamhetsutövare som möjliggör integrationen av biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet. En viktig tjänst som det idag saknas utbud av på marknaden.

Plattformen ska kunna värdera den biologiska mångfalden på fastighetsägares mark, som då kan matchas mot behovsmarknaden. Leverantören och kunden kan då teckna ett avtal om ekologisk kompensation eller kolinlagring som baseras på vetenskapliga fakta och registreras i en central databas. EcoComp kommer omfatta att avtalet får långsiktig juridisk giltighet gentemot tredje part.

Kraftfullt instrument mot mångfaldsförlust

Ett effektivt verktyg för ekologisk kompensation kan bidra till att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen och Agenda 2030, särskilt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

– EcoComp kan bli ett kraftfullt instrument för det nationella och internationella hållbarhetsarbetet och det ska bli mycket spännande att få vara med och utveckla det här projektet, säger projektledare Maria Thorell.

EcoComps utvecklingsprocess har delats upp i flera steg. Det första steget påbörjades i november 2019 och förväntas avslutas i juni 2020.

För mer information om projektet kontakta Maria Thorell, projektledare för EcoComp.

Relaterade länkar

Kategorier

Presskontakt

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Relaterade event

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige