Gå direkt till innehåll
Callunas utvärdering av bekämpningsmetoder mot den invasiva växten kotula har samlats i en rapport som publicerades nyligen.
Callunas utvärdering av bekämpningsmetoder mot den invasiva växten kotula har samlats i en rapport som publicerades nyligen.

Pressmeddelande -

Bekämpningsförsök av invasiv kotula i Södermanland

Kotula är en invasiv växt från Sydafrika som hotar värdefulla betade strandängar i Sverige. I Nyköping har länsstyrelsen tagit hjälp av miljökonsulter från Calluna för att utvärdera olika bekämpningsmetoder. Nu publiceras rapporten som presenterar resultatet. Arten visar sig vara svår att bli av med utan att samtidigt påverka övrig flora. Men det finns ambitioner om att gå vidare med nya försök.

Nykomling som gillar svenska strandängar

Kotula (Cotula coronopifolia) är en s.k. främmande invasiv art i Sverige. Den sprider sig snabbt, främst med frön som transporteras i vatten, men den kan även föröka sig genom att lossnade stamdelar kan slå rot. 

Plantorna bildar stora mattor som tränger ut annan växtlighet. Eftersom kotulan i Sverige främst förekommer på havsstrandängar är det av stor vikt att bekämpa artens spridning. Strandängarna är nämligen i många fall viktiga miljöer för ett flertal hotade och konkurrenssvaga växtarter. 

Kotula spreds från Sydafrika till Europa redan på 1700-talet. I Sverige etablerades en första livskraftig population i Blekinge 2002 och arten har sedan dess expanderat till flera områden. Den kommer troligen att bli allt vanligare i framtiden. 

Bekämpar nya bestånd i Södermanland

I Nyköpings kommun upptäcktes kotula första gången 2019 på två platser: Strandstuvikens naturreservat och strandängen vid Horns båtvarv. 

Eftersom det saknas kända effektiva metoder för att bekämpa kotula i större skala prövade Länsstyrelsen i Södermanlands län olika metoder sommaren 2020. Miljökonsultföretaget Calluna AB har sedan på uppdrag av länsstyrelsen inventerat bekämpningsområdena och utvärderat resultatet. 

– Kombinationen av bekämpning och noggranna inventeringar, utvärdering och analys tror vi är avgörande för att till slut hitta bekämpningsmetoder som fungerar mot kotula, säger Martin Lindqvist på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Utvärdering visar ingen effektiv metod

Callunas utvärdering av de testade bekämpningsmetoderna har nu publicerats i en rapport som finns tillgänglig via Länsstyrelsens hemsida. Erfarenheten från försöken visar att kotula snarare gynnas av markstörande metoder och att ingen av de prövade metoderna är lämplig som enda åtgärd. 

– En framkomlig väg kan vara att i nästa steg testa en kombination av skonsammare metoder, som behandling med hett vatten och upprepad slåtter, berättar Tor Hansson Frank på Calluna AB, en av konsulterna som utförde studien. 

Relativt hårt bete med nötkreatur visade sig också hålla efter plantorna en del. Frågan är dock om fröna kan spridas via spillning. Detta behöver utredas med groningsförsök innan den metoden kan rekommenderas.

– Länsstyrelsens ambition är nu att under 2021 gå vidare med försöken och genomföra bekämpning på större skala vid Horns båtvarv och Strandstuviken, innan bestånden blir ohanterliga, säger Martin Lindqvist. 

Mer information om invasiva arter

Idag finns det 66 växter och djur på listan över arter som av EU anser är ett så stort problem att EU-länderna måste hjälpas åt för att bekämpa dem. Just kotula finns inte med på EU-listan, men arten har varit påtänkt för en nationell förteckning över invasiva växter. På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om invasiva främmande arter och arbetet med att bekämpa dessa. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Calluna AB grundades 1992 och är idag Sveriges ledande naturmiljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Med omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet.

Kontakter

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Miljökonsult

Calluna AB hjälper företag och myndigheter med expertkunskap om skog, mark och vatten. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som värnar den biologiska mångfalden. Vi arbetar alltid objektivt och faktabaserat. Vårt engagemang gynnar både naturen och våra uppdragsgivare.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige