Gå direkt till innehåll
Bara några veckor efter branden i Västmanland började de första växterna återvända. Vegetationen har studerats i provrutor på hyggen i området. Foto: Lena Gustafsson (SLU).
Bara några veckor efter branden i Västmanland började de första växterna återvända. Vegetationen har studerats i provrutor på hyggen i området. Foto: Lena Gustafsson (SLU).

Pressmeddelande -

Studie av vegetationsutveckling efter skogsbrand

Redan ett par veckor efter den stora branden i Västmanland 2014 började de första gröna bladen titta fram i det annars sotsvarta skogslandskapet. I en studie av områdets vegetation visar forskarna att markkemi och hur hårt det hade brunnit påverkade florans utveckling i relativt liten grad. 

Växtstudie i det brända området

Vegetationen på olika hyggen i brandområdet har undersökts kontinuerligt inom ett forskningsprojekt på SLU. Callunas Victor Johansson deltog i studien och genomförde alla statistiska analyser. 

Forskarna förväntade sig bland annat att vegetationen skulle skilja sig åt beroende på markens kemiska egenskaper och på hur hårt det hade brunnit. 

– Både markkemi och brandens hårdhet verkar styra vegetationsutvecklingen i förvånansvärt liten utsträckning, berättar Victor Johansson, miljökonsult och forskare på Calluna. 

Detta är något som också beskrivs i den vetenskapliga artikel som publicerats i Journal of Vegetation Science med titeln Burn severity and soil chemistry are weak drivers of early vegetation succession following a boreal mega‐fire in a production forest landscape. Journal of Vegetation Science

Från sotsvart till ovanligt grönt

– Vegetationen är idag väldigt annorlunda jämfört med det svarta sottäcke som mötte besökaren direkt efter branden. Idag är intrycket ett grönt hav av uppväxande lövträd med uppstickande svarta trädstammar, säger Lena Gustafsson, professor emeritus vid SLU.

Den högvuxna mjölkörten (rallarros) med sina rosalila blommor har varit den vanligaste arten hittills. Trädslagen asp och björk ökade mycket ett par år efter branden och utgjorde 2019 de vanligaste arterna efter mjölkört. Även sälg, som annars är ett ganska ovanligt trädslag i traktens skogar, fanns i nästan tio procent av provytorna år 2019. 

Lövträd kommer att bli alltmer dominanta och reservatet Hälleskogsbrännan kommer på sikt att bli det troligen största lövskogsområdet i landet nedanför fjällbjörkskogen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Calluna AB grundades 1992 och är idag Sveriges ledande naturmiljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Med omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet.

Presskontakt

Camilla Montén

Camilla Montén

Presskontakt VD 010-303 91 94

Relaterat innehåll

Miljökonsult

Calluna AB är Sveriges ledande naturmiljökonsult med spetskompetens inom biologisk mångfald. Affärsidén är att stötta kunderna i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Företaget grundades 1992 och har idag omkring hundra engagerade medarbetare runt om i landet.

Calluna
Linköpings slott
582 28 Linköping
Sverige