Gå direkt till innehåll
Carlsberg Sveriges nya hållbarhetssatsning: Återvunnen kolsyra

Pressmeddelande -

Carlsberg Sveriges nya hållbarhetssatsning: Återvunnen kolsyra

Som en av de första aktörerna i branschen har Carlsberg Sverige beslutat att investera i en anläggning för att återvinna koldioxid. Från och med slutet av 2024 beräknas upp till 40 procent av företagets användning av kolsyra att komma från den egna processen, vilket bidrar till en mer cirkulär och effektiv produktion.

Carlsberg Sverige tar nu nästa steg i linje med företagets hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO and Beyond, och investerar i en kolsyreåtervinningsanläggning. Det innebär att Carlsberg Sverige kommer att kunna samla in och återanvända den koldioxid som bildas naturligt under bryggprocessen.

Investeringen kommer även att bidra till en ännu mer effektiv energianvändning i verksamheten och dessutom leda till 120 färre lastbilstransporter varje år. Kolsyreåtervinningsanläggningen kommer att vara placerad på bryggeriet i Falkenberg och användas för öl, läsk och vatten. Produktionen beräknas vara i gång i slutet av 2024.

– Att tänka cirkulärt och ta tillvara på restprodukter är naturligt för oss. Genom att återvinna, processa och rena koldioxiden från fermenteringen, skapar vi ny kolsyra för våra drycker. Detta innebär att vi sparar på våra resurser och miljön, samtidigt som vi även minskar inköpen av koldioxid i framtiden. Det är glädjande och ett steg framåt i vårt arbete, säger Mikhail Zaripov, Utilities manager, Carlsberg Sverige.

Egen återvunnen koldioxid i 40 procent av Carlsberg Sveriges kolsyrade produkter
I dagsläget köps 9 500 ton koldioxid in per år, vilken används till kolsyra i öl, läsk och vatten på bryggeriet i Falkenberg och i vattenfabriken i Ramlösa. Kolsyreåtervinningsanläggningen har en kapacitet på 750 kg per timme och två tankar på 30 tons kapacitet var. Det kommer täcka upp till 40 procent av all kolsyra som behövs i Carlsbergs Sveriges produktion. Med ca 3 600 ton egenproducerad koldioxid per år kommer företaget minska antalet transporter och skapa förutsättningar för en ännu mer stabil produktion.

– Vi är beroende av kolsyra för majoriteten av våra produkter inom öl, läsk och vatten. En kolsyreåtervinningsanläggning säkerställer att vi kan fortsätta produktionen även vid elavbrott eller koldioxidbrist i Sverige eller Europa. Denna investering kommer ge oss en mer robust produktion där vi minimerar risken för yttre påverkan och samtidigt bidrar till företagets hållbarhetsarbete och agendan Together Towards ZERO and Beyond, säger Jonas Kudermann, VP Integrated Supply Chain, Carlsberg Sverige.

Carlsberg Sverige var det första bryggeriet inom Carlsberg-koncernen, och det första stora bryggeriet i Sverige, som endast använde förnybara energikällor i sin dryckesproduktion. Sedan 2017 använder Carlsberg Sverige endast certifierad grön el och biogas (egentillverkad och inköpt) för dryckesproduktionen i Falkenberg och i Ramlösa. All koldioxid som företaget använder till kolsyra är redan idag fossilfri.

Ämnen

Kategorier


Carlsberg Sverige

We are Brewing for a Better Today & Tomorrow

Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet. Läs mer om Carlsberg Sverige och vårt hållbarhetsarbete Together Towards Zero.

Kontakter

Casper Danielsson

Casper Danielsson

Presskontakt Corporate Affairs Director 070 305 47 33

Carlsberg Sverige

We are Brewing for a Better Today & Tomorrow

Carlsberg Sverige är, med fler än 50 starka varumärken, Sveriges ledande dryckesföretag. Vi utvecklar, tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer öl, cider, mineralvatten och läsk. Några av våra välkända och folkkära varumärken är Falcon, Carlsberg, Eriksberg, Ramlösa, Somersby och Pepsi. Carlsberg Sveriges framgångar är en kombination av starka lokala och internationella varumärken, bryggartradition och hållbart företagande som sträcker sig mer än 300 år tillbaka i tiden. Genom att vara innovativa driver vi utvecklingen av svensk dryckeskultur, samtidigt som vi värnar om tradition, hantverk, hög kvalitet och hållbarhet.