Gå direkt till innehåll
Per Ankersjö (C): Attefalls nya lagkrav hotar 15 000 nya bostäder i Stockholm

Pressmeddelande -

Per Ankersjö (C): Attefalls nya lagkrav hotar 15 000 nya bostäder i Stockholm

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

DN- Stockholm skriver idag om att Per Ankersjö (C) är starkt kritisk till Stefan Attefalls förslag om att ta bort kommuners rätt att ställa särkrav vid nybyggnation. Förslaget har nu granskats av Stockholms stad och slutsatsen är att det helt förbisett att olika typer av storstadssärkrav används för att möjliggöra bostadsbyggande som annars inte hade gått att genomföra. Detta gäller främst miljöprofilsområden med energieffektiva och klimatsmarta bostäder, men även bullerutsatta områden som nu riskerar att inte kunna byggas alls.

Stockholms stad och andra storstäder har med Attefalls godkännande i bullerutredningen fått möjlighet att göra avsteg från nationella bullerriktlinjer – den så kallade Stockholmsmodellen. I dessa fall krävs det särkrav i form av inglasade balkonger, tjocka fönster, ökad fasadisolering, brandtåliga fasader etc. för att det över huvud taget ska vara möjligt att bygga. Med en ny lagstiftning som förbjuder särkrav riskerar Attefalls förslag att omintetgöra minst 10,000-15,000 nya bostäder i Stockholms stad.

-  Attefall motarbetar sig själv på ett spektakulärt sätt eftersom syftet med förslaget är att underlätta bostadsbyggandet. Ett bostadsbyggande som kräver särkrav, vilka nu hänger löst på grund av det nya lagförslaget säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

-  Stefan Attefall hotar inte bara bostadsbyggandet i Stockholm, utan även klimatet.  Om Stockholms stad inte tillåts bygga på ett klimatsmart sätt innebär det ett klimatutsläpp motsvarande 20 000 villor/år säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

DN- Stockholm skriver med anledning av detta i dagens tidning (8/11)

Presskontakt

Frida Demervall

Tel, 076- 1229413

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö

Presskontakt

Helena Andersson

Helena Andersson

Presskontakt Presskontakt kultur och stadsmiljö Centerpartiet Stockholms stad +46 76 122 94 40
Oscar Ljunggren

Oscar Ljunggren

Presskontakt Presskontakt Karin Ernlund, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd Centerpartiet Stockholms stad +46 76 122 94 01
Sofia Molin

Sofia Molin

Presskontakt Pressekreterare Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42