Gå direkt till innehåll
Så vill Centerpartiet i Stockholmsregionen vända krisen på bostadsmarknaden

Pressmeddelande -

Så vill Centerpartiet i Stockholmsregionen vända krisen på bostadsmarknaden

Bostadskrisen är ett faktum i Stockholm. Centerpartiet i Stockholmsregionen kommer därför driva ett gemensamt åtgärdspaket på Centerpartiets partistämma i veckan för att motverka en total kollaps.

Centerpartiet i Stockholmsregionen vill göra byggandet lättare, billigare och främja mer blandade upplåtelseformer för att fler ska kunna skaffa en bostad. Förslagen innehåller även åtgärder för att effektivisera och få en mer flexibel användning av det befintliga beståndet.

-Stockholms bostadsmarknad har länge varit i kris och detta får inte bli ett normaltillstånd. Nu föreslår vi reformer som underlättar för svagare grupper att ta sig in på bostadsmarknaden såsom unga och nyinflyttade. Samtidigt som studenter inte ska behöva säga nej till sin utbildningsplats för att man inte hittar en studentlägenhet eller som äldre tvingas bo kvar i stora hus när de inte kan få tag i bra seniorbostäder anpassade efter deras behov, säger Gustav Hemming, Gruppledare för Centerpartiet i Region Stockholm.

-Stockholms bostadsmarknad måste komma på fötter igen. Det finns goda möjligheter att genom smart förtätning producera tusentals nya bostäder för alla samhällsgrupper och plånböcker. Vi behöver bygga både fler hyresrätter och bostadsrätter men också bostäder med nya upplåtelseformer som är bättre anpassade till dagens levnadsmönster, säger Karin Ernlund, distriktsordförande för Centerpartiet i Stockholms stad

-Bostadsbristen är ett faktum i hela länet. Vi behöver därför se till att vi lägger grunden för en hållbar bostadsutveckling, där bostadsbyggande och kollektivtrafikutbyggnad måste gå hand i hand. Det behöver vi göra för att inte trängseln ska öka, både på våra vägar och i den befintliga kollektivtrafiken, säger Michaela Haga (C) distriktsordförande Stockholms län.

Förslagen inkluderar:

  • att Centerpartiet vill främja och öppna upp för fler upplåtelseformer än enbart hyr och köp, exempelvis genom att justera avtalsförhållanden mellan fastighetsägare och hyresgäst.
  • att Centerpartiet vill sänka skatten och förenkla regelverket för andrahandsuthyrning.
  • att Centerpartiet vill anpassa amorteringskravet i syfte att förenkla inträdet på bostadsmarknaden.
  • att Strandskyddet bör lättas i syfte att möjliggöra exploateringar i kollektivtrafiknära lägen och bättre kunna nyttja gamla kajmiljöer.
  • att Centerpartiet verkar för att förenkla regelverket för byggande på vatten.
  • att Centerpartiet verkar för att lätta kraven vid byggnation av vissa typer av bostäder som avser en bostadssituation av mer tillfällig karaktär, exempelvis studentbostäder eller nya modeller som co-living, vad gäller bland annat krav på tillagningsinredning, storlek på hygienutrymmen och ljuskrav i fastighetens samtliga lägenheter.
  • att Centerpartiet verkar för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning av bostäder som varit borta från marknaden en längre tid.

Läs alla förslagen i den bifogade motionen. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Kontakter

Sofia Molin

Sofia Molin

Presskontakt Presskontakt Centerpartiet Region Stockholm 070-737 41 42

Vi vill ge kraft åt varje människa

Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Centerpartiet i Stockholm
Vanadisvägen 28
113 46 Stockholm
Sverige