Gå direkt till innehåll
Digitala produktpass möjliggör hållbarhet i hela värdekedjan från leverantör till kund.
Digitala produktpass möjliggör hållbarhet i hela värdekedjan från leverantör till kund.

Pressmeddelande -

Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch

Digitala produktpass möjliggör hållbarhet i hela värdekedjan från leverantör till kund

I projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” kraftsamlar svensk möbelbransch för att tillsammans uppnå en ökad spårbarhet av möbler. Ett viktigt initiativ, inte minst för att möta EU:s kommande krav på digitala produktpass.

Projektet ska även undersöka hur produktpass och den information som behöver tillgängliggöras där kan utgöra en drivkraft för ökad innovation, cirkularitet och konkurrenskraft genom hela värdekedjan av möbler. I projektet deltar 18 företag och organisationer.

– Sammanslutningen av aktörer representerar en stor del av värdekedjan och ger oss en fantastisk möjlighet att gemensamt göra verkstad av att skapa cirkulära möbelflöden som bidrar till ökad hållbarhet hos både leverantörer och kunder, säger Max Bekken Björkman, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Under våren förväntas EU-kommissionen gå ut med vilken typ av information som ska ingå i de digitala produktpassen. Grundtanken med produktpass är att guida produkter som sätts på marknaden inom EU mot en cirkulär ekonomi. Möbler ingår i en första fas och är en av fem prioriterade produktgrupper.

– Genom ett projekt som detta kan en framtida implementering underlättas samtidigt som mervärden identifieras och nya affärserbjudanden utvecklas, belyser Max Bekken Björkman.

Projektet är ett samarbete mellan Antrop, Bjerking, Chalmers Industriteknik, Empower, GIAB, GS1 Sweden, Input Interiör, Interior Cluster Sweden, Kinnarps, Lammhults Möbel AB, Lundbergs Möbler, Papershell, RP, RISE Research Institutes of Sweden, Swedese, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Västra Götalandsregionen och White arkitekter. Knutet till projektet finns även en referensgrupp som kopplar ytterligare åtta aktörer till arbetet.

Projektet har stöd från Vinnova samt Västra Götalandsregionen och genomförs under två års tid med avslut i oktober 2023.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Max Bekken Björkman
0703 – 78 16 71
max.bjorkman@chalmersindustriteknik.se

Ämnen

Kategorier


Med våra samarbetspartners inom myndighet, akademi och företag gör vi morgondagen redo för framtiden inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Här koordineras och genereras ny kunskap och teknologi som tillgängliggörs i direkta samarbeten med behovsägarna. Alltid med fokus på innovation och kunskapsspridning för ett hållbart samhälle.

Tillsammans med våra partners skapar vi framtida lösningar och möjligheter. 

Presskontakt

Max Bekken Björkman

Max Bekken Björkman

Projektledare Cirkulär ekomomi 0703-78 16 71

Relaterat innehåll

Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Vi stärker svensk innovationsförmåga och nyttiggör forskning. Varje dag.

Koncernen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Koncernen består av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och tre dotterbolag: Boid, CIT Energy Management och CIT Industriell Energi.

Stiftelsen Chalmers Industriteknik grundades 1984 av Chalmers tekniska högskola med syfte att stärka svensk innovationsförmåga och nyttiggöra forskning. Som stiftelse saknar vi formell ägare och verksamheten grundas på stiftelsestadgarna. Stiftelsens uppdrag går ut på att, i samverkan med andra aktörer och med utgångspunkt i samhällsutmaningar och pågående forskning, identifiera, initiera och driva innovationsprojekt med stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Koncernen Chalmers Industriteknik har drygt 100 medarbetare, hälften med doktorsexamen, och omsätter årligen omkring 130 MSEK. VD är sedan 2016 Golaleh Ebrahimpur. Vi jobbar brett med innovationsledning och besitter djup teknisk kompetens inom organisationen samt i vårt gedigna nätverk av samarbetspartners.

I styrelsen finns representanter från såväl näringsliv som universitet. Koncernen har ledningssystem som är certifierade enligt kvalitet och miljö (ISO 9001 och ISO 14001). Tillsammans gör vi morgondagen redo för framtiden.

Chalmers Industriteknik
Sven Hultins plats 1
412 58 Göteborg
Sverige