Gå direkt till innehåll

Ämnen: Klimatfrågor

CheckWatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning

CheckWatt tillhandahåller Energy Management System för energiresurser som solkraft, batterilager, vindkraft och elbilsladdare. Genom smart styrning maximeras nytta och värdet för ägaren. Analysmetodik och algoritmer för optimering av resursernas nyttjande utvecklas löpande. Stor vikt läggs på driftövervakning via grafiska gränssnitt för olika sorters kunder.

CheckWatt