Skip to content
José Adolfo
José Adolfo

News -

"Tillsammans kan vi förändra världen, barn och ungdomar är inte världens framtid, vi är nuet som kommer att förändra världens framtid." - Intervju med tidigare vinnaren José Adolfo

José Adolfo var bara 13 år när han stod som vinnare av Children’s Climate Prize 2018. I hemlandet startade han sin “eko-bank”och skapade ett unikt cirkulärt finanssystem för barn och unga. Plast och annat material som slängts i naturen blev ett eget valutasystem där barnen får tillbaka pengar i utbyte mot materialet som vidare återvinns. Vi gjorde en intervju med José för att höra vad som hänt sedan vinsten och hur framtidsplanerna ser ut för eko-banken.

  • Hur har pandemin påverkat ditt arbete?

José: Pandemin drabbade oss hårt eftersom vi arbetar med barn och ungdomar; på grund av pandemin kunde vi inte lämna huset på åtta månader, även nu är minderårigas utgång begränsad.

Vårt finansiella system främjar "miljöbesparingar", där våra kunder levererar fast avfall för att uppnå sina långsiktiga sparmål eller för att hantera ekonomiska nödsituationer, som de som pandemin har orsakat i världen. Miljontals hushåll har lämnats utan ekonomisk inkomst, vilket har gjort att fattigdom ökat. Hungern är mer synlig, barn och ungdomar måste nu hitta jobb och lämna sina studier eftersom de måste skaffa pengar till familjen och hushållet, de har ingen tillgång till virtuell utbildning.

För närvarande har intresset och efterfrågan från barn, ungdomar och till och med vuxna i eko-banken ökat, eftersom de i vårt projekt ser en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och de litar på oss. Tyvärr kan vi inte bidra i så stor skala som vi skulle vilja med både nationell och internationell efterfrågan.

  • Vad hoppas du kommer att hända nu när det gäller ekonomi och konsumtion?

José: Ekonomin i världen idag har allvarliga problem och förvärrar dessutom sociala och miljörelaterade problem. Konsumtionen har genererat än större konsumtion av förpackningar för produkter och nya förorenande ämnen uppstår. Material i masker, handskar, ansiktsskydd och så vidare bidrar till mer nedskräpning i vår miljö.

Från eko-banken har vi omvandlat dessa problem till något positivt för att uppnå en större social, ekonomisk och mindre miljöpåverkan på vårt samhälle och vår miljö. Idag har vi en intergenerationell virtuell skola för barn, ungdomar och vuxna i Peru och den spansktalande världen. Den gör det möjligt för oss att undervisa i finansiell utbildning, teknik, entreprenörskap, miljöutbildning och solidaritetsutbildning.

Vi anser att det är angeläget att installera våra eko-bank kontor i fler städer i Peru och vissa städer i Latinamerika och Karibien. Eftersom vi bidrar till återaktivering av familjeekonomin genom ”miljöbesparingar” med fast avfall. På det sättet kan vi bidra till att minska hunger, minska risken för barnarbete och skolavbrott och framför allt minskar vi miljöföroreningar från fast avfall.

"Tillsammans kan vi förändra världen, barn och ungdomar är inte världens framtid, vi är nuet som kommer att förändra världens framtid."

Subjects

Categories

Press contacts

Amanda Bjursten

Amanda Bjursten

Press contact Press Contact +46708371430

Welcome to Children's Climate Prize!

Children's Climate Prize supports young people's actions to bring sustainable solutions for our planet.

Children's Climate Prize
Brunnsgatan 13
111 38 Stockholm
Sverige