Nyhet -

Christian Berner AB har levererat en pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester till Nykvarns avloppsreningsverk

Christian Berner AB har levererat en pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester till Nykvarns avloppsreningsverk, Tekniska Verken Linköping. Syftet med projektet är att utreda konsekvenserna av ozonbehandling av kommunalt avloppsvatten. Ett urval av substanser kommer att analyseras och ekotoxikologiska effekter studeras. Pilotförsöken har påbörjats under juni 2014 och kommer att pågå under 4-6 månader.

Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl och är en av de starkaste oxidanter som finns och har en relativt stor teknisk användning. Den kan bland annat användas till ytterst snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor, samt för sterilisering av vatten där höga halter av humus, färg och COD reduceras effektivt med ozon.

Vi levererar WEDECO HP ozongeneratorer som bygger på en patenterad teknik i toppklass med 10 års garanti. Under senare år har vi levererat ozonanläggningar med den nya tekniken till:

  • Partille vattenverk (reducering av färg)
  • Forshaga vattenverk (reducering av COD)
  • Bingeby vattenverk (oxidering av bekämpningsmedel)
  • Åtvidabergs nya vattenverk (reducering av järn, mangan och COD)

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • christian berner ab
  • ozon
  • ozonoxidation
  • nykvarn
  • avloppsreningsverk

Kontakter

Ann Svensson

Presskontakt Marknad

Relaterat innehåll

Relaterade event