Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Clarios sätter nya hållbarhetsstandarder för motorbranschen

Clarios, världens ledande bilbatteritillverkare, slår ett slag för hållbara initiativ. ”Vårt miljöengagemang är en väsentlig del av vårt sociala ansvarstagande”, berättar Clarios Vice President Christian Rosenkranz. ”Vi strävar alltjämt efter att minimera våra produkter och processers miljöpåverkan. Hållbarhet är en av företagets huvudprinciper: våra tekniska lösningar och processer sätter standarden för hälsa, säkerhet och miljöskydd vad gäller både produktion och återvinning. Alla Clarios miljö- och energihanteringssystem uppfyller de relevanta ISO-standarderna. Detta är grunden på vilken vi bygger vårt förbättrade hållbarhetskoncept”, betonar Rosenkranz.

Sluten cykel

Clarios har i samarbete med kunder och partner utvecklat ett pålitligt och stabilt slutet återvinningssystem. I Europa innebär detta att över 98 % av blysyrabatterier i fordon kan återvinnas medan en stor andel av materialet kan återanvändas. Följaktligen kan alltså 90 % av materialen i blysyrabatterier återvinnas. Idag kommer 75 % av blyet i europeiska blysyrabatterier från återvunna källor. Clarios globala återvinningsnätverk har sett till att fordonsbatterier har blivit en av världens mest återvunna konsumentprodukter, med en högre återvinningsgrad än aluminium, papper, däck och glas. Detta bevarar resurser och förhindrar utsläpp av växthusgaser orsakade av produktionen av nya batterimaterial. Dessutom erbjuder Clarios hållbarhetsansvariga regelbundna kurser i ämnet och uppmuntrar samtliga anställda att skicka in sina egna förslag på hur vi kan förbättra oss. Detta har resulterat i att vår batteritillverkningsprocess har minskat sin energi- och vattenförbrukning med 25 respektive 35 % på bara tio år.

Clarios utvecklingsarbete hjälper även konsumenter spara energi, skyddar miljön och ger reducerad bränsleförbrukning, bland annat för att man idag låter utrusta åtta av tio nya start-stopp-fordon med ett AGM- eller EFB-batteri från Clarios.

Clarios har i samarbete med kunder och partner utvecklat ett pålitligt och stabilt slutet återvinningssystem.

Ansvarstagande samarbete

Clarios har undertecknat FN:s Global Compact. Företaget har åtagit sig att följa tio universella hållbarhetsprinciper och ta sitt ansvar vad gäller mänskliga rättigheter, arbetstagar- och miljöskydd, samt vidta antikorruptionsåtgärder. ”Vi tar vår aktsamhetsplikt på fullaste allvar och vidtar ofta mer omfattande åtgärder än vad som krävs”, tillägger Rosenkranz. ”Vi har åtagit oss att följa och respektera samtliga internationella standarder som bidrar till en hållbar leveranskedja. Därför kräver vi även att våra leverantörer uppfyller dessa industriledande hållbarhetsstandarder.”

Clarios Foundation tar initiativet

Clarios Foundations fokus på barns hälsa och välmående spelar en viktig roll i detta arbete. Stiftelsen har tillsammans med UNICEF och den amerikanska ideella organisationen Pure Earth lanserat initiativet Protecting Every Child’s Potential (PECP), vars syfte är att förhindra att barn exponeras för bly. ”Detta har tagit oss ett steg närmre vårt mål att göra världen liten bättre”, sammanfattar Rosenkranz.

Ämnen

Kategorier


Om VARTA

Batterierna från VARTA® är drivkraften bakom innovationer som start-stopp-motorer. De säkerställer att motorn startar som den ska, gång på gång, och hjälper effektivt till att maximera fordonsprestandan. VARTA-märkets historia sträcker sig över 125 år bakåt i tiden. VARTA:s batterier är fabriksmonterade av ledande fordonstillverkare och populära bland förare världen över.

Om Clarios

Clarios är världsledande på området för avancerad energiförvaring. Vi jobbar med våra kunder för att uppfylla de ökande marknadskraven på smartare applikationer på global nivå. Vår 16 000 man starka personalstyrka utvecklar, tillverkar och distribuerar en portfölj med ny batteriteknik för praktiskt taget alla fordonstyper. Teknik som levererar unikt hållbar prestanda för nästa generations fordon och erbjuder pålitlighet, säkerhet och komfort i vardagen. Vi skapar mervärde längs hela leveranskedjan och bidrar till utvecklingen av samhällena vi tjänar och planeten vi alla bor på.

Som en av undertecknarna av FN:s Global Compact 2020 är Clarios djupt engagerad i att anpassa våra strategier och vår verksamhet efter universella principer som fokuserar på mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruptionsfrågor.

Clarios är ett dotterbolag till Brookfield Business Partners, ett affärsservice- och industriföretag vars fokus är på att äga och driva högkvalitativa verksamheter som gagnas av hinder för inträde på marknaden och/eller låga produktionskostnader.

Kontakter

Erica Fernqvist

Erica Fernqvist

Presskontakt Marketing Manager Nordics and Baltics +46 70 429 60 16
Tonny Niklus

Tonny Niklus

Presskontakt Sales Manager Sweden & Norway +46 70 847 00 16

Relaterat innehåll

Clarios är världsledande inom avancerad lågspänningsbatteriteknik för mobilitet.

Om Clarios
Clarios är världsledande inom avancerad lågspänningsbatteriteknik för mobilitet. Vi driver utvecklingen framåt genom smartare lösningar för praktiskt taget alla fordonstyper. Med 16 000 anställda i över 100 länder bidrar vi med djup expertis till våra partners, samt pålitlighet, säkerhet och komfort i vardagen. Vi ansvarar för planeten genom ett stort hållbarhetsfokus – vi främjar bästa praxis och förespråkar den i hela vår bransch. Clarios brinner för hållbarhet och kvalitet. Vi arbetar för att säkerställa att upp till 99 % av batterimaterial tas om hand, återanvänds och återvinns. Clarios är ett dotterbolag till Brookfield.

Om VARTA
Batterierna från VARTA® är drivkraften bakom innovationer som start-stopp-motorer. De säkerställer att motorn startar som den ska, gång på gång, och hjälper effektivt till att maximera fordonsprestandan. VARTA-märkets historia sträcker sig över 125 år bakåt i tiden. VARTA:s batterier är fabriksmonterade av ledande fordonstillverkare och populära bland förare världen över.

Clarios
Smedjegatan 6
13154 Nacka
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum