Gå direkt till innehåll
Clowner utan Gränser och Nour El Refai får traumatiserade barn på flykt att skratta vid gränsen till Syrien

Pressmeddelande -

Clowner utan Gränser och Nour El Refai får traumatiserade barn på flykt att skratta vid gränsen till Syrien

Nyligen åkte Nour El Refai med Clowner utan Gränser till Jordaniens gräns mot Syrien med syftet att få de syriska barnen på flyktatt känna livstro och framtidshopp igen. Under föreställningarna tänds gnistan i barnen och de får tillbaka sin identitet och tilltro till framtiden för en stund. Lokala samarbetspartners till UNCHR berättar att dessa möten ofta blir vändpunkten för flyktingbarnen.

– Jag har släktingar i Syrien och har länge undrat vad jag kan göra för att hjälpa till. Eftersom jag kände till Clowner utan Gränser och det viktiga arbete de gör, så hörde jag av mig till dem och undrade hur jag kan bidra, säger Nour El Refai och fortsätter: På plats i Jordanien var det så härligt att se dessa hårt drabbade barn öppna upp och helt gå in i känslan av lek och frihet. Jag blev så lycklig över att vara där och få spela för barnen, det kändes så otroligt meningsfullt!

Under åtta dagar genomförde Nour och Clowner utan Gränser nio föreställningar på olika centra och flyktinganläggningar längs med gränsen mot Syrien. Det blev även många spontana framträdanden: som hemma hos en svårt sjuk pojke som levde under mycket enkla förhållanden, för en grupp barn vid en soptipp och på en borgmästares kontor. Oavsett plats blev barnen många och det gemensamma skrattet förlösande. Nour säger att minnena och ögonblicksbilderna är många och starka, men att känslan av att ha gjort något bra och att ha bidragit till dessa barns välmående är starkast.

Efter fyra års krig i Syrien finns det nu 622 000 registrerade flyktingar från Syrien i Jordanien. Hälften av dem är barn. Tusentals familjer flyr över gränserna varje dag - det är den värsta flyktingkrisen i modern tid. Många av dem som har flytt från kriget har förlorat allt de äger. De har sett sina hus förstöras av bomber och anhöriga dödas. Många är traumatiserade.

– Varje gång clownerna kommer hit blir det lekfulla mötet mellan barnen och clownerna en vändpunkt för många av de barn vi jobbar med, säger Haneen Abulaila på International Relief & Development, en internationellbiståndsorganisation som arrangerar föreställningarna på olika platser runt om i byarna.

Clowner utan Gränser fortsätter att verka även efter föreställningarna. De har lekfulla workshops med barnen, och de har speciella metoder och verktyg och använder lekfullhet för att barnens ofta traumatiserade sinnen ska öppnas och bli mer mottagliga för positiva intryck. Clowner utan Gränser utbildar även lokal personal som sen kan ta vid när de själva åkt vidare. Ett samarbete med UNCHR, ”Skola och Skratt”, för att utbilda pedagoger hur man exempelvis genom sång och cirkuslekar kan bli mer mottaglig för lärande har nyligen inletts i Libanon. För likaväl som de syriska barnen behöver komma tillbaka till skolan för att sen kunna bygga upp Syrien igen, behöver de skratt och lekfullhet för att hitta tillbaka till sin egen identitet och börja känna framtidstro igen.

Sedan 1996 har Clowner utan Gränser rest till de mest drabbade länderna där behoven är som störst. Mellan tolv till tjugofem expeditioner per år under nästan 20 års tid har inneburit att de sett världens alla krigszoner och träffat miljontals av drabbade barn.

– Det som förenar alla barn är risken att få sin identitet knuten till konflikten, och vårt jobb är att lösa upp den knuten så att barnen kan hitta tillbaka till sin egen identitet igen. Dessa barn har blivit vittnen till mer än vad vi ens kan föreställa oss. Det blir också väldigt tydligt att oavsett vem vi är eller vart vi befinner oss så har vi behov av att skratta och känna mening i tillvaron, säger Nalle Laanela, grundare till Clowner utan Gränser och professor i clowneri.

Hjälper nyanlända flyktingar i Sverige Clowner utan Gränser är även verksamma i Sverige. Under hösten 2014 startades projektet ”Välkommen till Sverige” där skratt och hopp sprids bland de som flytt sitt hemland och kommit till Sverige. Under året kom totalt 23 108 skyddsbehövande barn till Sverige, varav 7 049 var ensamkommande barn.

Genom att sprida glädje hos barnen och att få dem att känna sig välkomna byggs förhoppningsvis en trygghet som ger dem en stunds respit från de tunga minnen de bär med sig och som medför att de mer effektivt kan acklimatisera sig till sitt nya hemland och allt det nya här.

Flera forskare understryker vikten av skratt. Enligt den svenska forskaren Henny Olsson ger skratt och humor ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt välbefinnande. En massa biomarkörer som endorfiner, serotoniner, dopamin och adrenalin frigörs och produktionen av stresshormon minskar. Skratt påverkar kreativiteten och ökar förmågan till inlärning och koncentration. Socialt ger humorn gemenskap och tillit som man både ger och tar.

För ytterligare information, kontakta:

Nalle Laanela, grundare Clowner utan Gränser, medföljande artist: nalle@circusarts.nu, 0705-18 33 92

Louise Frisk, projektledare och kommunikatör Clowner utan Gränser, 073-342 70 85, louise@skratt.nu

Jennifer Vidmo, Generalsekreterare, Clowner utan Gränser, 070-352 46 09, jennifer@skratt.nu

Nour El Refai: josefin@roa.se (Nours agent)

Ämnen

Kategorier


Om Clowner utan Gränser

Clowner utan Gränser arbetar för att med föreställningar och workshops sprida hopp och glädje till barn i krisdrabbade områden. Vi utgår från FNs konvention om barn rättigheter. Allt arbete vi gör gör vi i vår övertygelse om att det skapar en bättre värld.Clowner utan Gränser grundades 1996 och är en obunden ideell organisation som bedriver verksamhet för barn runt om i världen. Under 2014 genomfördes 25 olika expeditioner runt om i världen och varje år möter clownerna 80 –100000 flyktingbarn. Clowner utan gränser har 150 certifierade artister, vilka alla är professionella artister som valts ut efter sin talang och inte minst för att de är mentalt starka nog att jobba i krigsdrabbade länder. Se www.clownerutangranser.se för mer info.

Kontakter

Karin Tennemar

Karin Tennemar

Presskontakt 0760388213
Mays Sylwan

Mays Sylwan

Presskontakt Programansvarig och biträdande generalsekreterare 070-250 08 91

Vi sprider skratt, hopp och drömmar till världens mest utsatta barn

Skratt förändrar liv. Alla människor behöver få känna sig sedda och skratta med någon. Vissa behöver det mer än andra. Att hjälpa barn i utsatta situationer att för en stund bara vara barn och få skratta hejdlöst. Det är balsam för själen.

Därför finns Clowner utan Gränser. Vi är en etablerad ideell organisation som sedan 1996 arbetat världen över för att sprida, hopp, skratt och glädje till barn i utsatthet. Varje år skickar vi Sveriges bästa clowner, jonglörer, akrobater och musiker till några av världens värst drabbade platser. Ungdomsfängelser, barnhem, samhällen drabbade av krig och naturkatastrofer, sjukhus och flyktingläger – hit åker vi för att med psykosocialt arbete genom scenkonst skapa hopp, frigöra livskraft och stärka självkänslan hos de barn som behöver det allra mest. Under de senaste 20 åren har vi mött och skrattat med mer än 1,5 miljoner barn. Tillsammans har vi skapat ögonblick av magi som fyllt vardagen med hopp och livsglädje.

Clowner utan Gränser grundades 1996 i Sverige och är en del av den internationella federation Clowns without Borders. Clowner utan Gränser har ett 90-konto som granskas av svensk insamlingskontroll vilket garanterar att insamlade medel hanteras på rätt sätt.

Clowner utan Gränser
Nobelbergsgatan 6
13154 Nacka
Sverige