Gå direkt till innehåll
Urban skattjakt. Fotograf: Brendan Austin
Urban skattjakt. Fotograf: Brendan Austin

Pressmeddelande -

Återhus – att bygga hus av hus får vidare finansiering från Vinnova

Genom innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus” ska återbruk av tunga byggnadsdelar möjliggöras. Projektet utvecklar processer och standardiserade metoder för demontering och återbruk, verkar för en ökad innovationsförmåga och för att möjliggöra en uppskalning av system för återbruk. Målet är att minska mängden avfall, uttag av naturresurser samt CO2-utsläpp inom byggbranschen. Allt för att bidra till en cirkulär och klimatneutral framtid.

Projektet har fokus på samverkan och kompetensutveckling mellan aktörer och projekt i branschen. Flera fastighetsägare medverkar, till exempel Fabege, Atrium Ljungberg och Vasakronan, och bidrar bland annat med pilotprojekt där delmoment testas.

Jelena Mijanovic och Nadine Aschenbach från Codesign projektleder innovationsprojektet tillsammans.

- Vi måste ändra synen på vårt befintliga byggnadsbestånd och se det som en resurs. Byggsektorn står idag för 35% av allt genererat avfall i Sverige. Förutom minskat CO2-utsläpp vid återbruk så minskar vi mängden avfall, uttag av råvaror och bevarar naturmiljöer. Vi har helt enkelt inte råd att inte återbruka om vi ska lyckas uppnå cirkularitet i samhället och ett koldioxidneutralt Sverige år 2050, säger Jelena Mijanovic.

Projektet fokuserar på tunga byggnadsdelar främst av betong och stål så som stomdelar och fasad. Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har ofta lång livslängd kvar vid rivning. Genom att tillgängliggöra dessa resurser kan avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser minska signifikant från bygg- och fastighetsbranschen.

– Vi behöver samverka i hela värdekedjan för att hitta lösningar som driver branschen framåt. I det här projektet är vi många olika aktörer som deltar och bidrar med erfarenheter och kompetenser vilket skapar goda förutsättningar för att lyckas, säger Madeleine Nobs, chef hållbar affärsutveckling NCC Building Sverige.

Innovationsprojektet sker i samverkan med NCC, RISE, Stockholm stad, Vasakronan, Fabege, Atrium Ljungberg, Contiga, Zengun, Anthesis, Svensk Betong, Ramboll och KTH. Projektet har fått bidrag från Vinnova Utmaningsdriven Innovation steg 2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jelena Mijanovic, arkitekt, jelena@codesign.se, +46706655008

Ämnen

Kategorier


Codesign = Tillsammans
Organisationer består av människor med olika sorters behov. Dessa behov tar vi fasta på i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger det bästa resultatet. Därför sker våra projekt tillsammans med snickare, producenter, fastighetsägare, förvaltare och inte minst med våra kunder. Vi verkar tillsammans, och då blir det bra. Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre. 
Där, i den meningen får vi vår lust och energi. Svårare än så är det inte.

Kontakter

Jelena Mijanović

Jelena Mijanović

Presskontakt Arkitekt Presskontakt +46 (0)70 66 55 008
Robin Rushdi Al-sálehi

Robin Rushdi Al-sálehi

Presskontakt Affärsutvecklare & opinionsbildare 0767065662

Relaterat innehåll

Codesign = Tillsammans

Vi på Codesign är en samling människor med olika personligheter och kompetenser. Inte en enda av oss som jobbar här har fått jobbet för sin spjutspetskompetens utan för att vi är spjutspetspersonligheter, med kompetens.

Organisationer består av människor med olika sorters behov. Dessa behov tar vi fasta på i våra uppdrag. Vi är övertygade om att samverkan ger det bästa resultatet. Därför sker våra projekt tillsammans med snickare, producenter, fastighetsägare, förvaltare och inte minst med våra kunder. Vi verkar tillsammans, och då blir det bra.

Tillsammans tar vi reda på hur vi kan göra människor lyckligare, smartare och bättre.
Där, i den meningen får vi vår lust och energi. Svårare än så är det inte.

/Codesign

Codesign
Sveavägen 56E
111 34 Stockholm