Blogginlägg -

Steg 2: Förankra i organisationen – Sju steg för att lyckas med effektivare IT-support via självbetjäning

Här är en serie inlägg som handlar om 7 identifierade steg för att lyckas med support via så kallad webbaserad självbetjäning. Vi ser fram mot dina kommentarer och skriv gärna inlägg och egna synpunkter, erfarenheter eller ställ frågor direkt här i bloggen.

Efter att man har valt målet och strategin för att arbeta med självbetjäning, är det värdefullt att tydliggöra målet och nyttan hos ledningen och den bemannade supporten. Det räcker inte bara att köpa en självbetjäningstjänst och implementera den, man behöver även förankra detta i hela organisationen. Annars är det risk att tjänsten bara existerar, utan att den kommer till användning och därmed inte ger något värde för verksamheten.

Hitta ambassadörer i organisationen

För att lättare förankra den nya supportmetoden i organisationen, är det givande att få med sig viktiga nyckelpersoner som är engagerade och brinner för utveckling och förändring som kan verka som ambassadörer. Det kan handla om att hitta intresserade och kunniga användare, sk super users, som kan sprida ett positivt intresse för den nya metoden och tjänsten. Det är framförallt viktigt att hitta eldsjälar bland ledningen, som har auktoritet och kan se nyttan ur ett helhetsperspektiv.

Ge snabb återkoppling på avkastningen

För att känna sig trygg i investeringen av en självbetjäningstjänst och förankra detta hos framförallt ledningen kan det vara lämpligt att snabbt ge...

Följ denna länk för att läsa hela artikeln på vår Wordpressblogg.

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • self service
  • comaround

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Therese Walve

Presskontakt Marketing Manager +46858088631

Relaterat innehåll