Pressmeddelande -

Compare-projekt lockar företag till Karlstad

Nordic MedTest och ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) är två Compare-projekt som kan bidra till att Karlstad får fler företagsetableringar. "Det finns flera skäl för oss att överväga en etablering i Karlstad – bland annat intressanta Compare-projekt som vi gärna vill vara delaktiga i”, säger Carl-Arne Johannesson (bilden) på Omegapoint AB som deltog på Nordic MedTest-workshopen i Karlstad i december.

Omegapoint är ett snabbväxande medarbetarägt IT-konsultföretag med cirka 180 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Falun, Kalmar, Helsingborg och (sedan nyligen) även i New York.
”Vi växer och expanderar geografiskt av två skäl – dels för att vi har medarbetare som ser möjligheter i att ’flytta hem’, dels för en kombination av marknadsmöjligheter och personliga intressen”, förklarar Carl-Arne.

Carl-Arne är seniorkonsult i Omegapoint – och värmlänning. Han arbetade på Gruvön och Skoghallsverken innan han flyttade till Stockholm där han under de senast 10-12 åren främst arbetat med informationssäkerhet och projektledning. ”Vi är några värmlänningar som kan tänka oss att återvända samtidigt som vi ser stora möjligheter med närheten till den växande Norge-marknaden”, förklarar Carl-Arne.

När han fick kännedom om projektet Nordic MedTest – som syftar till att etablera ett nationellt testcenter för vård-IT - tog planerna för en etablering i Värmland mer konkreta former. ”Jag deltog i Nordic MedTest-workshopen i Karlstad och blev ännu mer övertygad”, berättar han. ”Vi har en ganska lång historia inom vård-it även om det just nu inte är en av våra kärnverksamheter samtidigt som vi har testexperter som vill etablera en filial och därmed ’flytta hem’ till Värmland”.

Samtidigt fick Carl-Arne Johannesson kännedom om ett annat Compare-projekt - ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) som drivs i samarbete med norska Kunnskapsbyen Lilleström. ”Vårt fokus ligger på eBusiness & Security och vi levererar systemlösningar där kraven på säkerhet är stora – därför vill vi gärna vara med i ISIS vilket ytterligare stärker skälen för en etablering i Karlstad”, säger Carl-Arne.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • compare
  • nordic medtest

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Lise Bergqvist

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)762-13 88 21

Magnus Bårdén

Presskontakt VD 0708 15 56 65

Relaterat innehåll