Gå direkt till innehåll
Charlotte Berg, VD, Compodium
Charlotte Berg, VD, Compodium

Nyhet -

Så minskar man risken för intrång

Covid-19 pandemin har lett till en stor ökning av distansarbete och, som ett resultat, även användningen av videomöten. En internationell videoplattform såg en 30-faldig ökning av antalet användare. En annan rapporterade mer än 4,1 miljarder mötesminuter under en enda dag i april, jämfört med 900 minuter under en normal dag.

Finansiella verksamheter har stora förväntningar på sig vad gäller hantering av data. De har ofta tillgång till en stor mängd personligt identifierbar information som namn, adress, personnummer, kreditkortsnummer med mera. Branschen regleras därför till stor utsträckning av lagar och riktlinjer som exempelvis GDPR, CCPA och HIPAA.

Trots omfattande åtgärder och kontroll sker tyvärr ändå dataintrång. En av de största internationella skandalerna under senare år involverade det amerikanska finansbolaget Equifax, ett intrång som berörde 100 miljoner människor.

När nu allt fler jobbar hemifrån och nyttjar videokonferenser, är det därför extra viktigt för finansiella verksamheter att se till att existerande säkerhets- och integritetsinsatser även omfattar de digitala möteskanalerna.

Läs hela artikeln på Realtid.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Relaterade event

Säkra och tillförlitliga videokonferenslösningar med kryptering och autentisering

Compodium International AB har i mer än 20 år levererat säkra och tillförlitliga videokonferenser till kunder med höga krav på säkerhet inom bl a sjuk- och hälsovården, bank & finans, lag & rätt, myndigheter samt stora nationella och internationella företag och organisationer. Compodium har marknadens mest kompletta och säkra produktionsplattform, ramavtal med alla Sveriges landsting och driftsansvaret för videoinfrastrukturen på Sjunet – ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, särskilt framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har garanterad tillgänglighet och Compodiums videokonferenser används bland annat för operationer i realtid.

Compodium
Västra varvsgatan 31
972 36 Luleå
Sweden