Gå direkt till innehåll
Compodium förvärvar Xroom AB för att vidare utveckla sin säkra digitala kommunikationsplattform.
Compodium förvärvar Xroom AB för att vidare utveckla sin säkra digitala kommunikationsplattform.

Pressmeddelande -

Compodium förvärvar techbolaget Xroom

Stockholm, 4 oktober 2021

Compodium International AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva inkråmet i techbolaget Xroom AB, reg. no. 559120-4218. Syftet med affären är att förstärka Compodiums verksamhet inom säker digital kommunikation där Compodium ser en stor efterfrågan.

Genom förvärvet av inkråmet i Xroom AB får Compodium tillgång till ytterligare kompetens inom utveckling av videokommunikation samt en utvecklad videomotor.

”Xroom har visat en imponerande utveckling av sin plattform. Genom förvärvet säkerställer vi en snabbare utveckling av Compodiums säkra digitala kommunikation vilket är mycket glädjande” säger Charlotte Berg, VD på Compodium International AB.

Enligt köpeavtalet kommer Compodium International AB förvärva inkråmet bestående av en utvecklad videomotor samt övertagande av befintliga resurser för en köpeskilling om totalt 830 000 kr. Köpeskillingen, som erläggs kontant, kommer utbetalas under en tvåårsperiod. Förvärvet kommer inte ha någon väsentlig effekt på resultat eller finansiell ställning under innevarande räkenskapsår. Tillträdet ägde rum med effekt per den 4 oktober 2021.Ämnen


Om Compodium

Compodium levererar en säker digital kommunikationsplattform som tryggar utbyte av känslig information och sekretessbelagda uppgifter. Genom att erbjuda en säker digital kommunikationslösning skapar vi möjligheter att öka tillgängligheten av samhällskritiska tjänster inom både offentlig och privat sektor, även på distans.

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala kommunikationslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö.  Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium erbjuder dygnet-runt support via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Relaterade nyheter

Säkra och tillförlitliga videokonferenslösningar med kryptering och autentisering

Compodium International AB har i mer än 20 år levererat säkra och tillförlitliga videokonferenser till kunder med höga krav på säkerhet inom bl a sjuk- och hälsovården, bank & finans, lag & rätt, myndigheter samt stora nationella och internationella företag och organisationer. Compodium har marknadens mest kompletta och säkra produktionsplattform, ramavtal med alla Sveriges landsting och driftsansvaret för videoinfrastrukturen på Sjunet – ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, särskilt framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har garanterad tillgänglighet och Compodiums videokonferenser används bland annat för operationer i realtid.

Compodium
Västra varvsgatan 31
972 36 Luleå
Sweden