Gå direkt till innehåll
Digitalisering av elevhälsa effektiviserar och ger mer tid till eleverna.
Digitalisering av elevhälsa effektiviserar och ger mer tid till eleverna.

Pressmeddelande -

Compodium knyter partnerskap med Admentum för att erbjuda tryggare elevhälsa

Behovet av en säker videokommunikationslösning ökar i takt med att pandemin fortsätter och fler arbetsplatser ser över sina möjligheter till distansarbete. Compodiums videokommunikationslösning, Vidicue och Admentum elevhälsotjänst har slutit ett partnersamarbete och lanserar tillsammans Admentum Connect.

Compodiums videokommunikationstjänst Vidicue är godkänd för samtal som kan innehålla sekretessbelagd information motsvarar de extra höga säkerhetskrav enligt offentlighets – och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen. Det säkerställer att användarna kan genomföra samtal av konfidentiell natur och dela sekretessbelagd information utan hot om att känslig information röjs.

Admentum är en administrationslösning för grundskola, gymnasieskola och elevhälsa. Genom att erbjuda Vidicue i kombination med Admentum Elevhälsa skapas helt nya möjligheter att ytterligare digitalisera elevhälsoarbetet. Detta öppnar upp möjligheter att genom Admentum Connect hålla EHT-möten, kuratorsamtal och andra möten av sekretessbelagd natur i en säker digital miljö.

-Vårt samarbete med Admentum kommer att bidra positivt till den pågående digitaliseringen av samhället. Vi på Compodium kan med Vidicue nu erbjuda fler elever en trygg videokommunikationslösning där de kan känna sig säkra att dela konfidentiell information utan risk att någon obehörig tar del av deras samtal, kommenterar Charlotte Berg Vd för Compodium.

Nästa steg i samarbetet är planeringen inför ett pilotprojekt tillsammans med Ovanåker kommun. Syftet är för Ovanåker att kunna erbjuda sina invånare en mer tillgänglig elevhälsa.

-En bra elevhälsa är viktig för trygghet och studieresultat. Då vi är en geografiskt utspridd kommun ser vi goda möjligheter till effektiviseringar som kommer eleverna till gagn genom att kunna hålla säkra digitala möten inom elevhälsan. Genom vårt samarbete med Admentum Connect vill vi bland annat skapa bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar att träffa dem digitalt och mer på deras villkor, säger Cenita Embretsén, ansvarig för elevhälsan i Admentum för skolorna i Ovanåkers kommun.

Admentum Connect går helt i linje med det intiativ från regeringen som ska säkerställa att alla Sveriges skolor ska få ta del av digitaliseringens möjligheter oavsett var de befinner sig geografiskt. Regeringen har avsatt 12,5 miljoner kronor och gett SKR uppdraget att utveckla stöd för skolhuvudmän kring upphandling, nationella tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support.

Håkan Furevik VD och grundare till Admentum har ett långt förflutet inom skolväsendet som tidigare elevhälsochef säger, -För oss på Admentum passar ett samarbete med Compodium väldigt bra. En del av vår långsiktiga vision är att fler elever ska få det stöd de behöver. Pandemin har ställt nya krav på videomöten och ett naturligt steg att effektivisera elevhälsoarbetet ytterligare. Att kunna optimera mötestiden inom elevhälsan genom säkra digitala möten bidrar till tillgänglig elevhälsa. Det övergripande målet är mer tid åt eleverna!

Ämnen

Taggar


Om Compodium

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad videokonferensplattform, såväl som tjänster inom global videoproduktion och streaming. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna, Grekland, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.

Compodium levererar tillförlitliga och säkra premiumlösningar för enhetlig kommunikation, som hjälper företag och myndigheter samarbeta mer effektivt och uppnå högre produktivitet. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder, bland annat några av de största organisationerna inom hälso -och sjukvård, teknologi, offentlig sektor och finansiella tjänster, att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö. Compodium erbjuder dygnet-runt support, via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Relaterade nyheter

Säkra och tillförlitliga videokonferenslösningar med kryptering och autentisering

Compodium International AB har i mer än 20 år levererat säkra och tillförlitliga videokonferenser till kunder med höga krav på säkerhet inom bl a sjuk- och hälsovården, bank & finans, lag & rätt, myndigheter samt stora nationella och internationella företag och organisationer. Compodium har marknadens mest kompletta och säkra produktionsplattform, ramavtal med alla Sveriges landsting och driftsansvaret för videoinfrastrukturen på Sjunet – ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, särskilt framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har garanterad tillgänglighet och Compodiums videokonferenser används bland annat för operationer i realtid.

Compodium
Västra varvsgatan 31
972 36 Luleå
Sweden