Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Slut på billigare bilförsäkringar för kvinnor

Ett EU-direktiv slår fast att inget försäkringsbolag får göra skillnad på män och kvinnor i sina försäkringar.


Sedan 2007 har det funnits ett förbud mot att använda kön som faktor för beräkning av försäkringspremier. Försäkringsbolagen har dock haft möjligheten att göra ett undantag i det fall man har, som det heter, ”grundat det på tillförlitlig och offentlig statistik”. I och med att statistiken visar att män, i genomsnitt, oftare är delaktiga i trafikolyckor har kvinnor i stor utsträckning fått billigare premier på sina bilförsäkringar. I de yngre åldersgrupperna är olikheterna på premierna störst och det är bara i åldersgruppen 40-50 år som kvinnor betalar mer än män.

EU-domstolens beslut träder i kraft den 21 december i år

Men nu har alltså EU-domstolen slagit fast att försäkringsbolagen inte längre får ta ut olika premier baserade på kön. Domen säger att det är olaglig diskriminering att beakta kön som en riskfaktor i försäkringsavtal och att tillåta kön som en premiegrundande faktor.

Förväntningarna i branschen är nu att försäkringspremierna blir högre

Det anses som sannolikt att kvinnors premier höjs till samma nivå som männens och att en generell prishöjning på försäkringspremierna kommer införas på grund av försäkringsbolagens ökade administrativa kostnader.

I Storbritannien uppskattas det att kvinnors försäkringspremier kommer att öka med 25 procent i genomsnitt efter lagändringen. På Compricer kan vi inte se någon förändring på premierna i Sverige ännu men vi kommer att göra en uppföljning efter det att beslutet har trätt i kraft den 21 december 2012.

Nytt sätt att bedöma individens körbeteende

När kön tas bort som premiegrund kan försäkringsbolagen, på lång sikt, komma att bedöma det individuella körbeteendet för att skapa en rättvis premiegrund. Detta kan göras genom att man placerar ett mätinstrument i bilen som registrerar faktorer som körstil, hastighet och vägval. De som visar upp en säker körstil kan följaktligen få rabatt på sin försäkringspremie.

Jämför bilförsäkring 


Till originalartikel på Compricer: Slut på billigare bilförsäkringar för kvinnor

Ämnen

Presskontakt

Christina Sahlberg fd Söderberg

Christina Sahlberg fd Söderberg

Presskontakt Sparekonom Hjälper konsumenter att spara! 070-6522883