Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Cool Companygruppen redovisar: Över 200 procent tillväxt i UK under augusti

Augusti 2021 visade på en kraftigt ökad frilansaktivitet i både Sverige, Norge och Storbritannien, i jämförelse med augusti 2020 som var betydligt mer påverkad av pandemin. Starkast tillväxt syns i Storbritannien som bland annat ökat antal användare med 811 procent och ökat i tillväxt med hela 206 procent.

Under augusti 2021 skickade frilansare genom Cool Company 10 procent fler fakturor än augusti 2020. Likaså anslöt över 17 procent fler frilansare till tjänsten, jämfört med samma period förra året. Den övergripande tillväxten för hela Cool Companygruppen uppgår till 22,2 procent.

- Vi har under hela sommaren märkt av en betydligt högre aktivitet än förra sommaren, och augusti är inget undantag. Vaccinationer och lättnader av restriktioner är definitivt en stark bidragande faktor till rörelsen på frilansmarknaden, säger Jonny Simonsson, CFO, Cool Company.

1 000 procent fler skickade fakturor bland brittiska frilansare
Speciellt växer frilansbranschen i Storbritannien, likt hur trenden sett ut på Cool Company de senaste månaderna. Antal skickade fakturor bland användare ökade med hela 1000 procent, och antal användare växte med över 800 procent jämfört med samma period förra året.

- Augusti 2021 är en månad som slår alla tidigare rekord i Storbritannien. Trots nedstängningar och hårda restriktioner för britterna har vi vuxit vår verksamhet under året och i takt med att samhället har börjat återgå till det normala har både vi och marknaden lagt i en extra växel, säger Jonny Simonsson.

i Storbritannien har bruttovinsten vuxit med 81,5 procent jämfört med samma period 2020. Cool Company gör även ett rejält lyft sett till bruttointäkt under augusti 2021, en ökning om hela 206 procent jämfört med samma period föregående år.

Svenska marknaden går stadigt framåt
Även i Sverige, som inte haft samma hårda restriktioner och nedstängningar som Storbritannien, märks en markant skillnad mellan augusti i år och augusti 2020. Bolaget redovisar en ökning om 19,2 procent i bruttovinst, och 17,6 procent i bruttointäkt.

Även i Norge uppvisas starka tillväxtsiffror i augusti 2021. Norska användare har genom faktureringstjänsten skickat 45 procent fler fakturor i år jämfört med samma period 2020, och antal anslutna frilansare steg med 24 procent.

Taggar


Om Cool Company
Cool Company Skandinavien AB är idag det snabbast växande egenanställningsföretaget som förenklar och effektiviserar administrationen för konsulter och frilansare så att man kan fakturera utan eget företag. För uppdragsgivare erbjuder Cool Company möjligheten att anlita kompetens som man själv valt, utan att behöva anställa då Cool Company tar hela arbetsgivaransvaret. Företaget som ingår i Verdane Capital Holdings grundades 2009.

Presskontakt

Matilda Konkell

Matilda Konkell

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0709248744

Relaterat material

Vi möjliggör ett modernt och tryggt frilansliv

Cool Company Skandinavien AB är idag det snabbast växande egenanställningsföretaget som förenklar och effektiviserar administrationen för konsulter och frilansare så att man kan fakturera utan eget företag.

Cool Company
Tegnérgatan 2C
113 58 Stockholm
Sverige