Gå direkt till innehåll
Medarbetarövertagande kan rädda jobb och företag när ägaren går i pension.
Medarbetarövertagande kan rädda jobb och företag när ägaren går i pension.

Pressmeddelande -

Medarbetarövertagande kan rädda jobb och företag när ägaren går i pension

Medarbetarövertagande när ägaren går i pension kan vara ett sätt att stoppa en hotande företagsdöd.

Många lönsamma företag läggs ner när ägaren går i pension. Då en stor andel företagare i Sverige är nära eller förbi pensionsstrecket är många företag i riskzonen. I mer än halva landet är cirka 70 procent av Sveriges företagare äldre än 50 år. Cirka 35 procent har redan passerat pensionsåldern, enligt en rapport från Småföretagarnas Riksförbund. 

Vissa företagsägare saknar en naturlig efterträdare när de går i pension.

– Ibland finns inga släktingar, vänner eller partners som kan eller vill ta över. Långt ifrån alla hittar externa köpare av företagen, vilket är särskilt vanligt på mindre orter och på landsbygden, säger Leif Tyrén.

– Utan efterträdare läggs lönsamma företag ner. Det kan i sin tur medföra att annan lokal handel och service minskar och att människor flyttar och bygder avfolkas, fortsätter Leif Tyrén.

Nya affärsmodeller utvecklas nu internationellt – för utmaningen är inte bara svensk. En gemensam nämnare för flera av dessa affärsmodeller är att personalen, eller åtminstone en majoritet av dessa, tar över företaget och att man gör det med stöd av kooperativa affärsmodeller.

Coompanion är företagsutvecklaren för kooperativt företagande där medarbetarägande är en viktig del och en naturlig rådgivare när anställda vill ta över eller en ägare vill utreda frågan.

I ett europeiskt samarbete utbyts erfarenheter och vässas på en modell som ska ytterligare förenkla generationsskiften där medarbetare tar över.

Kooperativa affärsmodeller och personalägande är särskilt vanliga i länder som USA, Storbritannien och Frankrike.

– Även om det finns frågetecken om finansiering och kompetensbrister ser vi inte dessa som olösbara. Om vi bara tillsammans med några piloter även här hemma kan ta oss an uppgiften i skarpt läge så kan en svensk modell utvecklas vidare även här, säger Leif Tyrén.

French Confederation of Worker-Owned Cooperatives, Les Scop, har i samarbete med EU och internationella Cooperatives Europe lanserat kampanjen TransfertoCOOPS. Inom ramen för kampanjen är två pilotprojekt för personalövertagande nu på väg att avslutas. Startskottet för den svenska kampanjen utgörs bland annat av en film som distribueras i digitala kanaler.

– Kooperation har alltid varit ett sätt att möta utmaningar och brister, säger Gordon Hahn, ordförande i Coompanion. 

– På 90-talet när det var brist på barnsomsorg tog många föräldrar saken i egna händer och startade föräldrakooperativa förskolor. Därefter har vi sett landsbygdsborna gå samman och organisera bredbandsföreningar och kanske är medarbetarövertagande vid generationsskiften, nästa stora kooperativa våg.

Hör mer om situationen för landets företag och möjligheten till medarbetarövertagande i denna film på YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=rwDow4LdLNs

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Coompanion främjar det entreprenörskap som innebär att människor förverkligar idéer tillsammans.

Detta sker genom kostnadsfri* rådgivning, process- och projektledning och utbildning på 25 platser i landet.

Resultatet blir kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling och ett socialt entreprenörskap för både människa och miljö.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering möjliggör att rådgivningen är avgiftsfri för dem som använder den.

Läs mer på www.coompanion.se

Kontakter

Gordon Hahn

Gordon Hahn

Presskontakt Ordförande Coompanion Sverige 076 878 76 77
Leif Tyrén

Leif Tyrén

Verksamhetsledare Värmland Projektledare i Sverige för TransferToCoops 070-5625637

Starta tillsammans? Starta kooperativ!

Coompanion främjar start och utveckling av kooperativa företag. Det gör vi främst genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning och information till de som vill förverkliga en idé tillsammans.

Vår kostnadsfria rådgivning och information finansieras av Tillväxtverket, tillsammans med regional medfinansiering.

Coompanion
Skånegatan 61
116 37 STOCKHOLM
Sweden